,

MOC Z WYSOKA

Pragnę podzielić się z drogimi Czytelnikami tym, co aktualnie przeżywam wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” działającą w naszej parafii. To tutaj trwa czas „Rekolekcji z Małą Arabką – wejdź do radości Ducha Świętego”.

Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) miała szczególne nabożeństwo do Trzeciej Osoby Bożej i była ubogacona nadprzyrodzonymi darami, odznaczając się przy tym cnotą głębokiej pokory. Urodziła się w 1846 roku w Abellin w Galilei. W roku 1867 wstąpiła do Karmelu we Francji. Pałała gorącą miłością do Kościoła i papieża. Zmarła w Betlejem
w 1878 roku. Św. Jan Paweł II beatyfikował ją w roku 1983, a papież Franciszek kanonizował w roku 2015.

Podczas rekolekcji, modląc się do Ducha Świętego, otrzymujemy wiele łask w poznaniu Chrystusa, odnajdujemy Boże Światło, pogłębiamy świadomość obecności Trzeciej Osoby Trójcy Świętej i rozbudzamy w sobie żywą modlitwę do Ducha Świętego.

Duch Święty to najmniej znana Osoba Trójcy Świętej. Jest Miłością, która łączy Ojca i Syna; Miłością, która jest rozlana
w sercu każdego z nas. To On pokazuje nam naszego niebieskiego Ojca i Jezusa - naszego Pana i Zbawiciela. To On przez swe natchnienia prowadzi nas po drogach życia. Jest Dawcą darów, które je przemieniają. Jest Duchem Prawdy, który nam pokazuje co to znaczy spełnione życie - od czego wyjść, jakimi drogami podążać i jak iść.

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego
nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14, 26). A zatem jest to Osoba Boska, która
w największym stopniu bezpośrednio naznacza nasze życie tu na ziemi.

Czas rekolekcji jest czasem ofiarowanym Bogu i sobie samemu, czasem spotkania i samotności wypełnionej obecnością Boga Trójjedynego oraz towarzystwem św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego. To wyjście na spotkanie z Bogiem w ciszy własnego serca, w modlitewnym skupieniu i z wiarą, że Duch Święty jest obecny w naszym życiu.

Małą Arabkę możemy śmiało nazwać prekursorką odnowy nabożeństwa do Ducha Świętego w Kościele zachodnim. Odkryła ona w sobie pragnienie podzielenia się z najbliższymi osobami, a potem z całym Kościołem swoim nabożeństwem do Ducha Świętego. Polegało ono na częstym spontanicznym wzywaniu Trzeciej Osoby Boskiej w każdym podejmowanym przedsięwzięciu. Uważała że jest to najważniejsze zadanie w życiu. Tak często prosiła: „Duchu Święty, oświeć mnie. Cóż mam czynić, aby odnaleźć Jezusa? Nie proszę o inną naukę czy mądrość, jak tylko o naukę odnalezienia Jezusa i mądrość zachowania Go na zawsze”.

Duchową drogę Małej Arabki można więc streścić w słowach: przez Ducha Świętego do Jezusa. Duch Święty objawiał się
św. Marii jako Pocieszyciel, a więc tak, jak nazywał Go Pan Jezus.

Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego pogłębioną prawdę o udzielaniu się nam miłości Ducha Świętego zawarła w obrazie Trójcy Świętej jako kaganka. Oliwa, jeśli przyłożymy do niej ogień, zapali się wielkim i niebezpiecznym płomieniem. Dlatego potrzebny jest knot, który sprawi, że oliwa stopniowo będzie sączyła się w kierunku ognia. Oliwa to obraz Boga Ojca. Knot to obraz Syna. Wreszcie ogniem jest Duch Święty, który sprawia, że człowiek może poznać Boga; ogrzewa człowieka swoją miłością i daje mu światło.

Duch Święty jest najczęściej przedstawiany poprzez takie symbole jak: woda, ogień, wiatr, gołębica. Św. Maria bardzo często nazywała Ducha Świętego Ognistą Gołębicą. Symbol ognia wiąże się z tym, że rozpala serca i oczyszcza wszystko
z grzechu. Symbol gołębicy jest używany dla wyrażenia miłości pomiędzy Ojcem i Synem. Jest także zwiastunem pojednania ludzkości z Bogiem. Święty Jan Chrzciciel zaświadcza, że ujrzał „Ducha Świętego, który jak gołębica zstępował
z nieba i spoczął na Jezusie” (J 1, 32).

Oto myśli Małej Arabki:
„Dziś rano cierpiałam, ponieważ nie czułam Boga. Wydawało mi się, że moje serce było jakby z żelaza. Nie mogłam myśleć o Bogu. Wezwałam Ducha Świętego i powiedziałam: „To Ty dajesz nam poznać Chrystusa. Apostołowie pozostawali długo razem z Nim, nie rozumiejąc Go, ale jedna kropla Ciebie wystarczyła, by Go zrozumieli. I Ty również sprawisz, że zrozumiem Go także””.

„Jeżeli ojciec lub matka wezwie Ducha Świętego, pokój będzie w jego rodzinie”.

„Kto uczci Ducha Świętego – będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój.
To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią”.

Modlitwa Małej Arabki:
„Duchu Święty - natchnij mnie.
Miłości Boża - pochłoń mnie.
na właściwą drogę - zaprowadź mnie.
Maryjo Matko, spojrzyj na mnie.
Z Jezusem błogosław mnie:
od wszelkiego zła,
od wszelkich złudzeń,
od wszystkich niebezpieczeństw
zachowaj mnie. Amen”.

Ela

do góry