,

MATKA BOŻA NIEZAWODNEJ NADZIEI

Z takim tytułem Matki Najświętszej spotkałam się po raz pierwszy podczas parafialnych rekolekcji, które dwa tygodnie temu wygłosił znany nam dobrze ks. Marek Tomulczuk SAC - kustosz sanktuarium o takim właśnie tytule Matki Bożej. Księdzu Markowi serdecznie dziękujemy za radość, jaką wniósł swoją obecnością, i umacnianie wiary w nas.

Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei mieści się w Sierpcu. To miasto jest jednym z najstarszych miast Mazowsza. Dla wiernych to szczególne miejsce, bowiem od wieków czczona jest tu słynąca łaskami niewielka figura Matki Bożej
z Dzieciątkiem.

Początki kultu maryjnego w Sierpcu sięgają końca 1483 roku. Podczas zarazy, która opanowała miasto, na tutejszym wzgórzu Loret, Matka Najświętsza ukazała się klerykowi Andrzejowi polecając mu, by niezwłocznie w tym miejscu rozpoczęto budowę kościoła, a wówczas epidemia ustanie. Klerykowi jednak nie od razu uwierzono, a może po prostu ociągano się z budową kaplicy. Trudno dziś to rozstrzygnąć.

Rok później Matka Boża objawiła się pewnej kobiecie z Brzozia koło Brodnicy, powtarzając tę samą prośbę. Tym razem skutecznie – w miejscu pierwszego objawienia powstała drewniana kapliczka. Wieści o uzdrowieniach i łaskach, jakie otrzymali tutaj wierni, szybko dotarły do biskupa płockiego, który ustanowił tu kolegium misjonarzy, by opiekowali się miejscem i świadczyli duchową posługę. Później opiekę nad Sanktuarium zaczęły sprawować mniszki benedyktynki.

W latach 1500–1650 sierpeckie sanktuarium miało opinię pierwszego po częstochowskim, o czym świadczy między innymi fakt, iż odwiedzili go dwaj polscy królowie: w 1624 roku – Zygmunt III Waza, a dziewięć lat później – Władysław IV.

Wszystkie łaski, jakie otrzymali wierni za przyczyną Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei skrupulatnie odnotowywano
w księgach kościelnych. Nie zachowały się one do naszych czasów, ale na ich podstawie ks. Łukasz Paprocki napisał
w 1652 r. książkę pt.: „Łaski cudowne przy kościele sierpeckim” dającą obraz ówczesnego kultu Matki Najświętszej
w Sierpcu. Kultu, który trwa do dziś.

W sposób szczególny zapisał się w pamięci mieszkańców Sierpca rok 1983, kiedy to w obecności 80 tysięcy wiernych figura Maryi z Dzieciątkiem została uroczyście ukoronowana przez Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.

Matko Niezawodnej Nadziei, pod Twoją obronę się uciekamy…opr. Jadwiga Kulik

do góry