,

JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI WIEDZIEĆ

Ileż to już razy gościliśmy świętych lub błogosławionych na łamach naszej parafialnej Gazetki.

Z obserwacji wynika, że niekoniecznie wszystkie biografie nas interesują i niekoniecznie wszystkie czytamy. Bliżej
„znamy się” zapewne z naszym patronem z chrztu świętego, czy bierzmowania. O św. Janie Pawle II też chcielibyśmy czytać bez końca.

Pewnie, że nie należy szukać „wyjątków” wśród Świętych, jednak z racji naszej przynależności do Wspólnoty parafialnej prowadzonej przez księży pallotynów, jesteśmy wręcz zobowiązani wiedzieć, kim był człowiek, który swoim życiem
i działalnością zainspirował NASZYCH kapłanów do współpracy z Chrystusem w głoszeniu nieskończonej chwały Boga.

Wincenty Pallotti żył w latach 1795-1850. Był włoskim diecezjalnym księdzem katolickim, założycielem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK) – Wspólnoty dla świeckich i duchownych; Wspólnoty, której integralną częścią jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, czyli księża i bracia pallotyni.

Już za życia Pallotti otrzymał tytuł „Apostoła Rzymu”. Nazywa się go również prekursorem Akcji Katolickiej.

Studiował na uniwersytecie Sapienza, gdzie zdobył doktorat z teologii i filozofii. Święcenia kapłańskie przyjął w Bazylice
św. Jana na Lateranie. Wykładał na uniwersytecie, był ojcem duchownym w seminarium. Tworzył szkoły wieczorowe, stowarzyszenia dla robotników, sierocińce i ochronki dla dziewcząt. Był kapelanem więźniów i żołnierzy, rekolekcjonistą, kaznodzieją, cenionym spowiednikiem, także spowiednikiem papieży.

Błogosławionym został ogłoszony przez papieża Piusa XII 22 stycznia 1950 roku, zaś świętym - przez papieża św. Jana XXIII, 20 stycznia 1963 roku, podczas trwania Soboru Watykańskiego II, który tak bardzo chciał ożywić ludzi świeckich
w głoszeniu Ewangelii.

Niech Maryja – Królowa Apostołów – Patronka ZAK, Pani naszej parafialnej świątyni – pobudza nas wszystkich do działania. Duch Święty niech napełnia nas mocą w głoszeniu „Dla Nieskończonej Chwały Bożej”. Wykorzystujmy w działaniu nasze talenty. Współpracujmy w każdej chwili z Chrystusem i świętymi.

Niezmiennie „zachwyca mnie mój Bóg”. A Ciebie?

Jadwiga Kulik

do góry