,

ŚWIATŁOŚĆ, KTÓRA NIGDY NIE GAŚNIE

Wielki Post to czas otwierania naszych serc na nadzieję Zmartwychwstania Pańskiego - nadzieję nieba.

Podjęliśmy kolejny raz w życiu wezwanie do umartwień, modlitwy i jałmużny. Bo przecież każdy może wpaść w pułapkę złudzeń, nieprawdy i kłamstwa.

Jak trudno nieraz zobaczyć wszystko we właściwym świetle. Ale zawsze powinniśmy pamiętać, że nawet
w najciemniejsze dni jest przy nas Jezus. Mamy Światło. Światło, które nigdy nie gaśnie. Św. Augustyn mówi:
„Tym, czym jest dla oczu ciała słońce, które widzimy, tym jest Chrystus dla oczu serca”.

Czas Wielkiego Postu przypomina nam o tym, że niebezpieczeństwo śmierci duchowej jest realne. Można żyć, ale być martwym w środku. Ale można żyć nowym życiem, które pochodzi od zmartwychwstałego Jezusa i dawać o Nim świadectwo.

Bóg jest cierpliwy i wciąż nas zaprasza, abyśmy porzucili ziemskie przywiązania - zapragnęli życia, które zaprowadzi nas do nieba. W centrum tego okresu nie powinniśmy być tylko my i nasz wysiłek, ale Pan Jezus. Bo to o Niego chodzi i dla Niego chcemy być lepsi.

Mamy 40 dni, aby znaleźć odpowiedź na wiele pytań, odkrywać prawdę o sobie i przygotować się do Zmartwychwstania Pańskiego. Te dni są po to, abyśmy się nawrócili, to znaczy byśmy zmienili nasze myślenie i postępowanie. Potrzebujemy pokory, aby rozpocząć nawrócenie od siebie. Musimy zaufać, że Bóg jest Bogiem przebaczenia i zawsze dostaniemy kolejną szansę, gdy się pogubimy. Czas ten przynosi nam sposobność do modlitwy i czuwania przy Jezusie umęczonym za nasze grzechy - Nabożeństwa Drogi krzyżowej, Gorzkich żali, Misterium Męki Pańskiej…

Klękając i rozważając mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa w szczególny sposób pochylamy się nad tajemnicą cierpienia. Kto kocha życie, musi ukochać krzyż, stanąć obok niego. Często nie znajdując odpowiedzi na pytanie: „dlaczego dotyka mnie cierpienie?” iść przez życie, wierząc głęboko, że ciemność ustąpi. Bo choć nieraz boimy się cierpienia, śmierci, to nie zapominajmy o Bożej wszechmocy. Bóg zawsze znajdzie sposób, aby podnieść człowieka z nędzy. On wie, że miłość jest większa od wszystkiego.

Jak wspaniała jest wszechmoc Boga! Wszystko to, co było cierpieniem Pana Jezusa, doprowadziło do tryumfu. Baranek Boży zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne.Ela

do góry