,

DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI

Drodzy Parafianie i Czytelnicy naszej Gazetki!

Jak co roku zapraszam Was do podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Od wielu lat w naszej parafii, dzięki Waszej modlitwie, ufam w to głęboko, uratowanych zostało setki malutkich dzieci zagrożonych aborcją. W tym roku święto Zwiastowania Pańskiego przypada 8 kwietnia i wtedy możemy ponownie dokonać uroczystego aktu podjęcia Duchowej Adopcji. W naszym kościele będzie to miało miejsce jutro po Mszach świętych o godzinie 8.00 i 18.00.

Dla przypomnienia, lub tym, którzy dopiero zamierzają wejść w to Boże Dzieło:

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Dzieło Duchowej Adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy. W Polsce Dzieło to pierwszy raz podjęto w roku 1987.

Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji rozpoczyna się 8 kwietnia, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, i trwa do świąt Bożego Narodzenia lub do 8 stycznia.

Początek Duchowej Adopcji może mieć miejsce we wspólnocie parafialnej, podczas uroczystego nabożeństwa lub Mszy świętej, ale także w rodzinie lub prywatnie – w przypadku osób samotnych czy chorych.

Oto deklaracja, którą składamy przed sobą i Bogiem:
„Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie życia nienarodzonych, postanawiam od dnia (tu podać datę rozpoczęcia) wziąć w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby każdego dnia, przez dziewięć miesięcy, modlitwą i uczynkami wypraszać uratowanie jego życia oraz sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Wszyscy Aniołowie i Święci, a zwłaszcza Święci naszej diecezji i moi Patronowie, wspierajcie mnie w dochowaniu podjętych postanowień”.

Do postanowień należą:
• codzienna modlitwa różańcowa (jeden dziesiątek dowolnej części)
• dodatkowe postanowienie (określić jakie)
• modlitwa, którą od dziś codziennie pragnę odmawiać:

„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem Świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego poczętego dziecka, które duchowo adoptowałem/am, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość
i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.

Już dziś z całego serca dziękuję Wszystkim za dar modlitwy za tych, którzy nie mogą jeszcze o nią nawet poprosić.

Dobry Bóg widzi z ukrycia i odda Tobie!Ewa Gawor

do góry