,

NAJŚWIĘTSZE OBLICZE JEZUSA

Każdy z nas doświadcza różnych problemów i trudności. Niekiedy są one tak wielkie, że sami nie możemy sobie poradzić. Często przez większą część swojego życia, błądzimy jak we mgle, pełni lęków i niepokojów, nie znając swojej wartości i nie znajdując sensu życia.

Gdy zwracamy się do Boga z wołaniem o pomoc odkrywamy, że Bóg z nami jest, czuwa i prowadzi, nadaje wszystkiemu sens. Każde wydarzenie w naszym życiu może nabrać radośniejszej barwy, bo jeśli „Bóg z nami, któż przeciwko nam?”
(Rz 8, 31).

Jak pięknie mówią nam o naszym życiu słowa piosenki:
„Człowieczy los nie jest bajką ani snem
Człowieczy los jest zwyczajnym szarym dniem
Człowieczy los niesie z sobą trudy, żal i łzy
Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły”

Bóg jest Ojcem, który kocha to, co stworzył. Każda miłość na ziemi to uśmiech Boga.

I tak właśnie jest. Boga nie możemy poznać inaczej niż przez miłość. Szukać Go trzeba - idąc przez życie - we wszystkim, co się przeżywa, czego się doświadcza. Święty Mateusz Ewangelista zanotował ważną obietnicę Jezusa: „Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Jezus dotrzymał obietnicy i czeka na każdego z nas w Eucharystii. To swoje zaufanie do człowieka zawarł On w instrukcji mądrego życia jakim jest Dekalog. Grzech jest naruszeniem zaufania, jakim obdarzył nas Bóg. Jest brakiem naszej miłości wobec Boga. Grzechami ranimy Boga, ale przede wszystkim samych siebie.

Objawieniem tego wymiaru grzechu jest męka Jezusa. Jezus przyjmował nasze grzechy jako ciosy. To nie tylko uderzenia bicza, gwoździe wbite w ręce i nogi, to nie tylko włócznia sięgająca serca, ale to również spoliczkowanie, plucie Mu
w twarz, upokorzenie w cierniowym koronowaniu.

I tylko Bóg może nasze grzechy przebaczyć. Ale czy my chcemy wiedzieć, czym jest grzech?

Jezus przynosi nam w Wielkanocny Niedzielny Poranek bardzo radosną nowinę: nasz grzech może być zgładzony, mamy dostęp do życia wiecznego! Tylko oddajmy Jemu grzechy w sakramencie pokuty.

Pan Jezus jest z nami także w tym, że pozostawił nam wizerunek swojego Najświętszego Oblicza, które ratuje świat. Najświętsza twarz Pana Jezusa została odbita na trzech tkaninach: na chuście św. Weroniki, którą otarła skatowane oblicze Jezusa; na całunie, którym spowite było ciało zmarłego Jezusa oraz na chuście, którą owinięto Mu wtedy głowę. Warto odwiedzić Oviedo w Hiszpanii oraz Manopello i Turyn we Włoszech.

Najważniejsze jest jednak uświadomienie sobie, że twarz Jezusa jest przede wszystkim w Eucharystii, w konsekrowanym kawałku białego Chleba. I choć Jej nie widzimy, to wierzymy w tę Najświętszą Obecność.

Jezus podczas wielu objawień prosił, by czcić Jego Oblicze. W naszych domach powinno być widoczne i czczone Oblicze Pana Jezusa. Odmawiajmy Litanię do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa, prośmy o łaski i miejmy pewność, że Bóg jest obecny w naszym życiu i nasze wołania nigdy nie wpadną w próżnię. Bo Bóg zawsze nas kocha i powiedział: „Czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18, 7-8).

Litania do Najświętszego Oblicza (jedna z wersji)
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Oblicze Przenajświętsze przez Maryję i Józefa w stajence uczczone – zmiłuj się nad nami.
Oblicze Przenajświętsze w żłóbeczku łzami zalane,
Oblicze Przenajświętsze napełniające podziwem nauczycieli zakonu,
Oblicze Przenajświętsze białe czystością, rumiane miłością,
Oblicze Przenajświętsze piękniejsze niż słońce,
Oblicze Przenajświętsze świeższe niż róże wiosenne,
Oblicze Przenajświętsze droższe niż złoto, perły i diamenty,
Oblicze Przenajświętsze w rysach swoich niewypowiedzianie szlachetne,
Oblicze Przenajświętsze zachwycające aniołów,
Oblicze Przenajświętsze słodka i czysta rozkoszy świętych,
Oblicze Przenajświętsze arcydzieło Ducha Świętego,
Oblicze Przenajświętsze najsłodsza pociecho Maryi Dziewicy i Józefa świętego,
Oblicze Przenajświętsze zwierciadło niepojętej doskonałości,
Oblicze Przenajświętsze, którego piękność jest zawsze dawna i zawsze nowa,
Oblicze Przenajświętsze, które od nas gniew Boży odwracasz,
Oblicze Przenajświętsze postrachu szatanów,
Oblicze Przenajświętsze, skarbie łask i błogosławieństwa,
Oblicze Przenajświętsze zmęczone wśród długich podróży,
Oblicze Przenajświętsze pociągające sprawiedliwych i grzeszników,
Oblicze Przenajświętsze składające pocałunki na głowach dziateczek,
Oblicze Przenajświętsze płaczące nad grobem Łazarza,
Oblicze Przenajświętsze promieniejące na górze Tabor,
Oblicze Przenajświętsze krwawym potem zalane,
Oblicze Przenajświętsze znieważone pocałunkiem Judasza,
Oblicze Przenajświętsze poranione od bicia i policzkowania,
Oblicze Przenajświętsze upadające pod krzyża ciężarem,
Oblicze Przenajświętsze wśród drogi krzyżowej chustą otarte,
Oblicze Przenajświętsze, którego usta były goryczą napełnione,
Oblicze Przenajświętsze, którego piękność zasłoniły grzechy nasze,
Oblicze Przenajświętsze okryte śmiertelną bladością,
Oblicze Przenajświętsze w grobie ukryte,
Oblicze Przenajświętsze w dzień Zmartwychwstania jaśniejące,
Oblicze Przenajświętsze promienne w chwili Wniebowstąpienia,
Oblicze Przenajświętsze w Eucharystii utajone,
Oblicze Przenajświętsze, które ukażesz się na sądzie w majestacie wielkim,
Oblicze Przenajświętsze, które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuista radością,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

P. Okaż nam, Panie, Oblicze swoje.
W. A będziemy zbawieni.

Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, wszechmogący i miłosierny Boże, abyśmy czcząc Oblicze Chrystusa znieważonego
w czasie męki naszymi grzechami, mogli Je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.Ela
Tekst Litanii za: obliczanki.org.pl

do góry