,

DUCHOWY WYMIAR LUDZKIEJ PRACY

Święty Józef jest czczony w Kościele podwójnie. 19 marca jako Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, a 1 maja
- w Święto Pracy - jako Rzemieślnik, Patron wszystkich ludzi pracujących.

Dniem tygodnia poświęconym św. Józefowi jest środa. Wszelkie modlitwy za Jego wstawiennictwem warto podejmować właśnie tego dnia.

W naszym kościele w każdą środę o godzinie 17.00 jest odprawiane Nabożeństwo do św. Józefa - Patrona Kościoła świętego i naszej młodzianowskiej Parafii.

Święty Józef ma potężną moc wstawienniczą u Boga. Bóg obdarzył Go szczególnym zaufaniem czyniąc z Niego Głowę Świętej Rodziny, której musiał zapewnić byt. Był podporą dla Niej, a dzięki swej miłości, odpowiedzialności i pracowitości zapewnił Świętym Domownikom dach nad głową, utrzymanie i bezpieczeństwo.

On uczy nas, jak być podporą własnych rodzin, a szczególnie jak być mężem i ojcem. Znał ciężką pracę i jej wartość,
bo na życie zarabiał stolarstwem, pracą jako cieśla.

Święty Józef nie żył dla siebie, lecz stał się bezinteresownym darem dla bliźnich.

Bóg stworzył dla nas piękny świat i wciąż jest z nami. Patrzy na nas kochającymi oczami i nieustannie zaprasza do odkrywania skarbów, które przygotował dla każdego z nas.

Wychowywanie dzieci to także praca na pełen etat i życiowa misja. Kiedy pojawiają się trudności - nie ma urlopu,
a odpoczynek staje się pojęciem nieoczywistym. Satysfakcja i duma przychodzą często dopiero po latach.

Praca stanowi jeden z podstawowych obszarów życia człowieka. Ma ona nie tylko wymiar ekonomiczny, ale należy ją traktować jako jeden ze środków uświęcenia człowieka i osiągnięcia jedności z Bogiem. Chrystus całkowicie przemienił wartość pracy. To On w swoim życiu zetknął się bardzo blisko z pracą rzemieślniczą, rolną, nauczycielską. Kardynał Stefan Wyszyński podkreślał, że Bóg wcielony zaszczycił pracę człowieka swoją własną pracą. W ten sposób podniósł jej wartość, nadając nowy sens wszelkim wysiłkom człowieka podejmowanym przez niego w codzienności życia. I to one właśnie zyskały wymiar duchowy.

Chrystus stojąc ramię w ramię z ludźmi pracy, nadał im właściwą godność i społeczny szacunek. Misja kontynuowania dzieła Stwórcy zostaje powierzona człowiekowi już na samym początku dziejów. Ukonkretnia się ona w słowach Boga: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1, 28). To właśnie praca uczy nas miłości bliźniego i dzielenia się jej owocami z innymi.
Do takiej postawy zachęca św. Paweł, który poucza: „Niech każdy pracuje, aby miał, z czego udzielać potrzebującemu”
(Ef 4, 28).

Tylko w perspektywie miłości praca ludzka może mieć wymiar stwórczy, jak i odkupieńczy, przez co rozwija duchowo człowieka i prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Świętemu Józefowi, Patronowi ludzi pracy zawierzajmy całe nasze rodziny, naszą pracę i podążajmy za nim w codziennym życiu.

Ela

do góry