,

ZMARTWYCHWSTAŁA DO ŁASKI /2/

Mistyczka włoska, Maria Valtorta, podaje, że Maria (Magdalena) nie była pospolitą nierządnicą, którą warunki ekonomiczne niejako zmusiły do nierządu. Młoda, piękna i bogata dziewczyna zupełnie świadomie, kierując się kaprysem, wybrała życie
w grzechu. Wielowiekowa tradycja prowansalska potwierdza, że Maria Magdalena pochodziła z zamożnej rodziny mieszkającej w Betanii, lecz w pewnym okresie życia udała się do miasta Magdala, miejscowości, która była jej dziedzictwem rodowym, położonej na malowniczym wybrzeżu Jeziora Tyberiadzkiego i zasiedlonej przez liczną społeczność pogan. Tam w środowisku pogańskim, mieście portowym, a więc narażonym na napływ obcych kultur, Maria dała się odwieść od dziecięcej wierności Prawu mojżeszowemu. Następnie zaś ku pohańbieniu jej szanowanej rodziny z Betanii upadła tak nisko, że lokalni Żydzi zaczęli ją nazywać jawnogrzesznicą. Wówczas zaczęto mówić o niej jako o niesławnej mieszkance Magdali.

Jednak już w samym imieniu Marii z Magdali zawarta jest obietnica zwiastująca zmianę, która dokonała się w tej niewieście pod wpływem tajemniczej łaski Bożej. Imię, jak wierzono, wyrażało przyszłą misję nowo narodzonego dziecka i jego przeznaczenie. W imię, w tradycji żydowskiej, wpisana jest tożsamość człowieka. Co znaczy imię przyszłej wielkiej Świętej?

Maria znaczy tyle, co kochana, ukochana (przez Jahwe), widząca, szlachetna, dostojna, wywyższona, zadowolona, pełna wdzięku, życie napawa ją radością, lecz jest także pełna goryczy i smutku.

A Magdalena? Rzymianie i Grecy używali przydomka, by wskazać na klan z którego pochodziła osoba, gdyż rodzina rozrastała się. Przydomek nawiązywał też do jakiejś charakterystycznej cechy danej osoby. W kulturze helleńskiej dodawano do imienia imię ojca w drugim przypadku oraz nazwę gminy w formie przymiotnikowej. Taka praktyka została zastosowana w przypadku Marii Magdaleny: Magdalena (po grecku he Magdalene) w odniesieniu do Marii wskazuje więc na miejscowość, w której się urodziła lub mieszkała i oznacza „pochodząca z Magdali” albo „ta z Magdali”. Niektórzy sugerują, że była kobietą żyjącą samotnie, ponieważ przy jej imieniu podawana jest nazwa miejscowości, a nie imię ojca, męża lub syna... Inni z kolei sugerują że była kobietą majętną, a jej własnością miał być zamek Magdala. Wielu artystów poszło za tym przypuszczeniem przedstawiając ją w bogatych królewskich szatach lub płaszczu, czy też wierzchniej szacie w kolorze purpury oznaczającej godność monarszą. Przedstawiono ją także z drogocennym flakonem w dłoniach zawierającym cenny balsam.


cdn
s. Maria Magdalena

do góry