,

WARTO PODDAĆ SIĘ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Minęło już kilka tygodni od Zielonych Świątek. Tak potocznie nazywa się Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dlatego, bo obchodzimy ją wiosną - gdy zieleń staje się dominującym kolorem pejzażu.

Święto Zesłania Ducha Świętego, to początek czegoś wyjątkowego! Tak jak budzi się do życia nowy dzień - z nowymi możliwościami i licznymi łaskami; tak, jak świat wiosną budzi się do życia, tak Zielone Świątki przypominają nam o tym, jak wiele łask zsyła na nas Bóg; jak Ojciec z Synem posyłają nam Ducha Świętego, by wszystko, co szlachetne zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.

Drugi dzień Zielonych Świątek, papież Paweł VI ustanowił świętem Maryi, Matki Kościoła. Pismo Święte (Dz 2, 1-4) mówi, że kiedy uczniowie wraz z Maryją razem czuwali na modlitwie po Wniebowstąpieniu, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali”.

Jezus dotrzymał słowa! Kościół święty, uczniowie, dostali Pomoc, Pocieszenie i Obronę!

To właśnie Duch Święty Jest dawcą największych darów. Przychodzi do nas ze swoją mocą i radością, często niepostrzeżenie, ale zawsze w porę, bo nas kocha. Warto poddać się działaniu Ducha Świętego, ponieważ jest hojny. Chce nas obdarzać tym, co najlepsze, najcenniejsze i najpiękniejsze. Uświęca nasze życie i ubogaca je talentami. Jest Pocieszycielem - uczy nas, jak kochać Boga, siebie i drugiego człowieka.

Duch Święty przychodzi jak wiatr. Jego symbolami są gołębica i języki ognia, które ukazały nad Apostołami w dniu Pięćdziesiątnicy. Oświeca nas i rozgrzewa nasze serca, zapraszając do przyjaźni z Bogiem, do mówienia innym o Bogu, który kocha każdego człowieka i chce dla nas dobra.

Siedem darów Ducha Świętego oznacza, że daje nam wszystko, czego nam potrzeba. Troszczy się o nas w naszym życiu. Pragnie też naszej współpracy i zaangażowania.

Warto prosić o pomoc Ducha Świętego we wszystkich sprawach, zaprzyjaźnić się z Nim i modlić się do Niego. Niech te słowa pięknej modlitwy do Ducha Świętego towarzyszą nam w codziennym życiu:
„Duchu Święty,
natchnij mnie Twymi myślami!
Daj mi siły, o Duchu Święty,
bym święcie postępował.
Zachęcaj mnie, Duchu Święty,
bym świętość umiłował.
Pilnuj mnie, Duchu Święty,
bym strzegł świętości.
Chroń mnie, o Duchu Święty,
bym świętości nie zagubił”.

Ela

do góry