PRZYGOTOWANIE

DO 50-LECIA KANONIZACJI

ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

Św. Wincenty Pallotti powiedział: „Błogosławieni, którzy pragną być świętymi, albowiem oni będą nasyceni. Niech nasz głód będzie wielki, a pragnienie wzrastania w świętości gorące.”
Rok 2012 to czas przygotowania do Jubileuszu 50-lecia Kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. 20 stycznia 1963 roku, podczas Soboru Watykańskiego II, bł. Jan XXIII ogłosił Pallottiego świętym. Pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za dar życia św. Wincentego i za dziedzictwo, które pozostawił. Dziękujemy za Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, za świeckich, którzy bez reszty poświęcają się głoszeniu Dobrej Nowiny w świecie, za każdą siostrę pallotynkę, za każdego księdza i brata pallotyna. Jako pallotyni pracujący w naszej radomskiej parafii, bardzo prosimy o modlitwę, by w tym szczególnym 2012 roku każdy z nas jeszcze raz na nowo zachwycił się pięknem pallotyńskiego charyzmatu i szczerze zapragnął świętości. By cała nasza parafia stała się Wspólnotą bliską sercu i pragnieniom św. Wincentego. Jubileuszowe świętowanie w Polsce będzie przebiegać pod hasłem: „Pallotti. Świętość dla Apostolstwa.” Pallotti pragnął świętości i pragnął apostolstwa. Świętość była celem jego apostolstwa, a apostolstwo było jego drogą do świętości. Pragnął i realizował, aż w końcu sam stał się niejako „Świętością dla apostolstwa.”

 

 opr. ak