SŁOWO KSIĘŻY BISKUPÓW

Pierwszy Biskup Radomski, Ksiądz Biskup Senior Edward Materski, zmarł w sobotę, 24 marca
2012 r. o godzinie 17.35. Ksiądz Biskup urodził się 6 stycznia 1923 roku w Wilnie. Brał udział
w Powstaniu Warszawskim. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze kieleckiej 20 kwietnia 1947 r. z rąk Biskupa Czesława Kaczmarka. Następnie posługiwał jako wikariusz w Chmielniku, a po usunięciu go w 1951 roku przez władze komunistyczne z funkcji prefekta, był wikariuszem w parafii św. Wojciecha w Kielcach, a następnie w Kurzelowie. Tytuł doktora teologii uzyskał w 1955 roku na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wykładał katechetykę w Seminarium kieleckim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 30 października 1968 roku Ojciec Święty Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym w Kielcach. Święcenia biskupie przyjął 22 grudnia 1968 roku w kieleckiej katedrze z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego zawołaniem biskupim były słowa „Veni, Domine Jesu” – „Przyjdź, Panie Jezu”. W 1977 roku uczestniczył w V sesji Synodu Biskupów poświęconej katechizacji. 28 marca 1981 roku Jan Paweł II mianował go biskupem sandomierskim. Ingres do katedry w Sandomierzu odbył się 11 kwietnia 1981 roku, a następnego dnia przed kościołem pw. Opieki NMP spotkał się z wiernymi Radomia. Na jego prośbę Jan Paweł II dokonał zmiany nazwy diecezji sandomierskiej na sandomiersko- radomską, a kościół Mariacki w Radomiu ogłosił konkatedrą. Lata jego pasterskiej posługi charakteryzowały się powstaniem wielu nowych parafii. Wśród nich, w Skarżysku-Kamiennej powstało sanktuarium – wierna kopia wileńskiej Ostrej Bramy. Rozbudził w Radomiu kult św. Kazimierza. Dzięki jego staraniom, w 1983 roku św. Kazimierz został ogłoszony patronem miasta, w roku następnym Radom stał się jednym z centrów jubileuszu śmierci św. Kazimierza. W 1989 roku sprowadzono tu relikwie Świętego. W 1987 roku zorganizował II Diecezjalny Kongres Eucharystyczny. Wielkim dziełem Księdza Biskupa było wybudowanie w Radomiu gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. W dniu 4 czerwca 1991 roku przyjmował w Radomiu Ojca Świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II mianował go 25 marca 1992 roku pierwszym biskupem nowo powstałej diecezji radomskiej. W latach 1996-1997 Ksiądz Biskup przeprowadził I Synod Diecezji Radomskiej. Utworzył Radomski Instytut Teologiczny, Diecezjalne Kolegium Teologiczne i Diecezjalne Studium Organistowskie. Bliska mu była działalność charytatywna. Powołał do istnienia diecezjalne radio i tygodnik „Ave”, jak też drukarnię diecezjalną. Zatroszczył się o to, by diecezja cieszyła się pięcioma błogosławionymi kapłanami z grona 108 męczenników z czasów II wojny światowej. Ksiądz Biskup przeprowadził na etapie diecezjalnym proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Biskupa Piotra Gołębiowskiego. W latach jego pasterzowania odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku. Przygotowana została także koronacja obrazu Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Przewodził lub uczestniczył w pracach kilku komisji w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Był autorem katechizmów i wielu pomocy katechetycznych.
Bardzo troszczył się o formację katechetów. W doniosły sposób przyczynił się do powrotu
nauki religii do polskich szkół. W latach 1990-2001 katechizował w V Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Radomiu. Był Honorowym Obywatelem
Radomia, Skarżyska-Kamiennej i Chmielnika. 28 czerwca 1999 roku przeszedł na emeryturę.
W miarę swoich sił, czynnie, ofiarnie i chętnie uczestniczył w życiu Diecezji, wspierając kolejnych Biskupów Radomskich. Przez ostatni miesiąc zmarły Pasterz przeżywał
swoją Drogę krzyżową w radomskim szpitalu. Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy w różny sposób wspierali Księdza Biskupa w pracy duszpasterskiej oraz w chorobie. Składamy wyrazy szacunku i wdzięczności radomskiej Służbie Zdrowia. Bardzo dziękujemy za modlitewne towarzyszenie Księdzu Biskupowi w trudnych chwilach cierpienia. Uroczystości pogrzebowe Księdza Biskupa Edwarda Materskiego odbyły się w środę, 28 marca i w czwartek, 29 marca 2012 roku.
„Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…”

 

 Bp.Henryk Tomasik
Bp.Adam Odzimek
Bp.Stefan Siczek