KOŚCIÓŁ I ŚWIAT

ŚP. KS. BP JAN BERNARD SZLAGA

Kilka tygodni temu pożegnaliśmy Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagę. Był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych biblistów. Znany ze wspaniałych homilii oraz erudycji. W 2009 roku odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia pracy naukowej i dydaktycznej, za zasługi w działalności duszpasterskiej i zaangażowanie w niesienie pomocy ludziom potrzebującym. W jednym z listów wielkopostnych w swojej diecezji napisał: „Ponieważ sam byłem wiele razy przesłuchiwany i nagabywany przez służbę bezpieczeństwa, według tego co pamiętam,  w zapiskach moich agentów może być tylko bezwartościowa sieczka.” W 1988 papież mianował go biskupem pomocniczym chełmińskim, a 4 lata później biskupem ordynariuszem pelplińskim w metropolii gdańskiej. Przez 5 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Episkopatu Polski. Był profesorem wielu uczelni. Łączył cechy biskupa-intelektualisty oraz biskupa-duszpasterza. Kochany przez swych diecezjan.
Przez ostatnie dwa lata naznaczony był cierpieniem – ciężko chorował. W tym roku papież mianował dla niego biskupa pomocniczego – Wiesława Śmigla. 21 kwietnia odbyły się święcenia biskupie tego kapłana. Konsekratorem miał być właśnie Jan Bernard Szlaga. Niestety, na chwilę przed uroczystością zasłabł. Przewieziono go do szpitala. Zmarł 25 kwietnia 2012 roku. Pochowany został w katedrze pelplińskiej 28 kwietnia tego roku. Módlmy się za o życie wieczne dla Księdza Biskupa. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.

 

Bernard Pająk