KATECHEZA XXXVI

OBRZĘD PRZYGOTOWANIA DARÓW:

PROCESJA Z DARAMI,

MODLITWY NAD CHLEBEM I WINEM

Od samego początku, kiedy pierwsi uczniowie gromadzili się na sprawowanie „Pamiątki Pana”,
czyli Mszy świętej, przynosili do ołtarza dary ofiarne – chleb oraz wino i wodę. W początkach chrześcijaństwa Eucharystia była połączona z agapą tzn. uroczystym posiłkiem po zakończeniu Mszy świętej. Brali w niej udział wszyscy obecni. Podczas Mszy świętej w procesji z darami niesiono dary na wspólny posiłek, na utrzymanie duchownych oraz te, które rozdzielano ubogim. Zwyczaj ten nieprzerwanie trwa w Liturgii po dziś dzień. Dary w naturze zostały zastąpione ofiarami pieniężnymi przeznaczonymi na utrzymanie parafii i dzieła miłosierdzia. Wskazane jest, aby sami wierni przynosili do ołtarza w procesji z darami chleb, wino i wodę na Ofiarę Eucharystyczną. Jest to wyraz ich włączenia się i duchowego ofiarowania wraz z chlebem i winem na ołtarzu Chrystusa. W niektórych parafiach dary do ołtarza przynoszą wierni, którzy zamawiają intencję mszalną dziękczynną lub za zmarłych. Zachęcamy by wprowadzać procesję z darami podczas Mszy świętej i włączać w nią wiernych świeckich we wszystkich parafiach, by jeszcze pełniej przeżywać świętą Liturgię.

Po przyniesieniu darów ofiarnych do ołtarza przewodniczący Liturgii odmawia modlitwy nad chlebem i winem. Zazwyczaj w tym czasie śpiewa się pieśń na przygotowanie darów i modlitwy te odmawiane są po cichu. Niektóre z nich zawsze odmawia się po cichu, bo tak stanowią przepisy liturgiczne. Są to modlitwy bogate w treść teologiczną, dlatego warto by choć raz je usłyszeć i mieć świadomość jak modli się Kościół składając dary ofiarne na ołtarzu. Poniżej zamieszczamy treść tych modlitw. Wsłuchajmy się w nie, aby zaczerpnąć ze skarbca modlitwy Kościoła.

Modlitwa nad chlebem:
Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświata,
bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb,
który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie
go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.

Modlitwa przy wlewaniu wody do wina:
Przez to misterium wody i wina daj nam Boże
udział w Bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze
człowieczeństwo.

Modlitwa nad winem:
Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata,
bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino,
które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk
ludzkich. Tobie je przynosimy, aby się stało dla nas
napojem duchowym.

Modlitwa, którą kapłan odmawia pochylony przed ołtarzem:
Przyjmij nas Panie stojących przed Tobą w duchu
pokory i z sercem skruszonym. Niech nasza ofiara
tak się dzisiaj dokona przed Tobą Panie Boże, aby
się Tobie podobała.

Modlitwa przy obmyciu rąk kapłana:
Obmyj mnie Panie z mojej winy i oczyść mnie
z grzechu mojego.

 

 za: www.diecezja.radom.pl