ZAPRASZAMY W LIPCU DO KIELC

Trwamy w Roku Jubileuszowym 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego.
Od 22 stycznia 2012 roku w 13 miastach na terenie naszej Ojczyzny, głównie w parafiach pallotyńskich, trwają celebracje, które mają być pomocą i okazją do poznania drogi świętości Wincentego Pallottiego i jego apostolskiego Dzieła oraz ożywienia ducha komunii i współpracy między członkami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
Podczas obchodów kanonizacji, po Polsce, po wszystkich pallotyńskich wspólnotach wędruje
krzyż – relikwia św. Wincentego Pallottiego. W naszej Wspólnocie parafialnej będziemy go adorować na początku sierpnia. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się w styczniu w Warszawie. Temat przewodni tej celebracji brzmiał: „Bóg.” Mottem były słowa św. Wincentego: „Pragnę wciąż i coraz bardziej szukać Boga zawsze i we wszystkim.” W lutym spotkanie odbyło się
w Gdańsku pod hasłem „Chorzy” i z mottem: „Pragnę wciąż i coraz bardziej być niosącym zdrowie lekiem.”. Marzec, to spotkanie w Poznaniu pod hasłem: „Słowo” i z mottem:
„Pragnę wciąż i coraz bardziej żyć w nieustannej adoracji Słowa Wcielonego.” W kwietniu temat „Miłosierdzie” był rozważany w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Mottem były słowa: „Pragnę wciąż i coraz bardziej być nowym cudem miłosierdzia dla wszystkich Stworzeń.” Maj, to Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
Zakopanem. Hasło: „Maryja” i motto: „Pragnę wciąż i coraz bardziej miłować
Maryję – Córkę Ojca Przedwiecznego, Matkę Słowa Wcielonego, Oblubienicę Ducha Świętego.”
24 czerwca spotkanie odbywa się w Hodyszewie pod hasłem: „Jedność”. Motto dzisiejszego spotkania, to: „Pragnę wciąż i coraz bardziej, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.”

22 lipca spotkanie odbędzie się w Kielcach na Karczówce. Tego dnia nasza parafia weźmie udział w obchodach Jubileuszowych. Już teraz serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
Tematem będą „Ubodzy”, a mottem: „Pragnę wciąż i coraz bardziej zaradzać nędzy ubogich.”

Oto pozostałe celebracje:
19 sierpnia – Częstochowa; temat: „Pielgrzym”; motto: „Pragnę wciąż i coraz bardziej pozostawać w stanie cierpiącego pielgrzyma.”

21 – 23 września – Konstancin – Jeziorna / Ołtarzew; Krajowy Kongres ZAK.

21 października – Wadowice; temat: „Misje”; motto: „Pragnę wciąż i coraz bardziej, aby cały świat poznał Ciebie.”

18 listopada – Lublin; temat: „Nowa ewangelizacja”; motto: „Pragnę wciąż i coraz bardziej ożywiać wiarę i rozpalać miłość.”

16 grudnia – Ząbkowice Śląskie; temat: „Chrystus”; motto: „Pragnę wciąż i coraz bardziej, by życie mego Pana Jezusa Chrystusa było życiem moim.”

20 stycznia 2013 roku – Gniezno; temat: „Świętość przyszłością apostolstwa”; motto: „Widzę Was w Bogu, przestaję z Wami w Bogu, ściskam Was i pozdrawiam w Bogu, kocham Was
i w Bogu odnajduję się zawsze z Wami zjednoczony we wszystkich pracach Waszych; byśmy
się zjednoczyli w Bogu w Królestwie Niebieskim dla wyśpiewywania na wieki Boskich
zmiłowań.”

Niech świętowanie Jubileuszowe odnowi w nas pragnienie świętości, które zaowocuje apostolską gorliwością w podejmowaniu wyzwań nowej ewangelizacji. Niech stanie się źródłem inspiracji  w poszukiwaniu odpowiedzi na współczesne potrzeby kościoła i świata.

 

 opr. ak