Modlitwa św. Wincentego Pallottiego

„Święty Wincenty Pallotti, gorliwy apostole Pana, ty usilnie dążyłeś do jedności wiary. Modliłeś się nieustannie, aby wszyscy byli jedno w Chrystusie. I dlatego założyłeś Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Błagam Cię, wypraszaj wszystkim Kościołom chrześcijańskim upragnioną jedność. Uproś i nam łaskę szukania jedności kryjącej się pośród różnic. Pokornie
i szczerze wyznajemy nasze winy i ułomności, które przyczyniają się do podziałów
i rozdźwięków, i prosimy o ich wybaczenie. Błagamy także, abyś wspomógł nasze wysiłki służące porozumieniu i współpracy. Niechaj wśród chrześcijan zapanuje jedność i zgoda, abyśmy mogli kiedyś śpiewać chwałę Bogu, jako jedna owczarnia Jezusa Chrystusa, naszego Pasterza.
Panie Jezu Chryste, Ty modliłeś się do Ojca Przedwiecznego o jedność pomiędzy Twymi uczniami. Błagamy Cię przez wstawiennictwo Świętego Wincentego Pallottiego,
udziel nam łaski działania na rzecz jedności wiary. Uzdrów rany Ludu Bożego, rany podziałów
i błędów. Przyprowadź wszystkie Twoje dzieci do jedności wiary, aby wypełniał się Twa najświętsza wola. Prosimy Cię o to, który żyjesz i królujesz z Ojcem
i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

 

 Amen.”