Modlitwa jubileuszowa

do Św. Wincentego Pallottiego - Świętość

„Boże, Ojcze miłosierdzia,
zawsze zatroskany o potrzeby swoich synów i córek,
dziękujemy Ci za łaskę tego Roku Jubileuszowego,
którą zechciałeś darować wszystkim nam,
członkom i współpracownikom Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego
jako znak Twojej nieskończonej miłości.
Spraw, abyśmy przeżywali ten czas w radości,
w duchu wdzięczności, w pokorze i z modlitwą,
aby nasze serca wypełniła Twoja łaska
bogata miłosierdziem i błogosławieństwem.
Pomóż nam naśladować Jezusa Apostoła
na wzór świętego Wincentego Pallottiego,
ożywiając w nas wiarę, umacniając nas w nadziei, rozpalając w nas miłość,
aby rozszerzać je na cały świat.
W tym czasie odnowy duchowej i apostolskiej
pragniemy głębiej przeżywać Twoją obecność, Boże.
Niech Twoje Słowo będzie dla nas światłem i drogą,
a Eucharystia pokarmem dla naszego ducha,
abyśmy stawali się coraz bardziej uczniami świadkami Chrystusa.
Spraw, niech nasze wspólnoty i nasze rodziny staną się wieczernikami
otwartymi na przyjęcie darów Ducha Świętego,
wraz z Maryją Królową Apostołów
i z całym Kościołem pielgrzymującym, dla wzrostu Królestwa.
Święty Wincenty Pallotti, prosimy Cię,
pomóż nam żyć w wierności charyzmatowi i misji nam powierzonej.
Uczyń nas wytrwałymi w dążeniu do świętości.
Wspieraj nas, abyśmy żyli duchem miłosierdzia, miłości braterskiej i komunii,
Służąc Kościołowi w dzisiejszym świecie.

 

 Amen.”