5. ROCZNICA BEATYFIKACJI

MATKI CELINY BORZĘCKIEJ CR

27 października 2007 roku w Rzymie, w Bazylice Papieskiej na Lateranie odbyła się
beatyfikacja Założycielki sióstr zmartwychwstanek Matki Celiny Borzęckiej.
Przez to wydarzenie Kościół postawił pieczęć na jej życiu i przedstawił jako orędowniczkę
i wzór do naśladowania wszystkim wiernym. „Chciałabym (...), aby Opatrzność przez moje
pośrednictwo waszymi krokami kierowała.” bł. Matka Celina Borzęcka CR z „Pamiętnika dla córek”... Po śmierci bł. Celiny abp Teodorowicz, metropolita lwowski, napisał: „Była cicha, bardzo pokorna; była to dusza bardzo prosta. Nie zwracała na siebie niczyjej uwagi.” Może i dlatego spoczęło na niej spojrzenie Boga? Również i dziś błogosławiona Matka Celina nie tylko nas, siostry zmartwychwstanki, pociąga swym świętym życiem – jest ona przykładem i orędowniczką dla wszystkich: dla ludzi młodych, poszukujących i rozeznających powołanie; dla matek i ojców wychowujących dzieci; dla małżeństw dotkniętych chorobą współmałżonka; dla ludzi samotnych i starszych żyjących we wdowieństwie. Żona, matka, wdowa i zakonnica: oto różne etapy życia błogosławionej Matki Celiny, nacechowane tym, co najbardziej ją wyróżnia i najlepiej charakteryzuje: wiernością w wypełnianiu woli Bożej z pełną pokorą i dyspozycyjnością, głęboką modlitwą i czerpaniem natchnienia z Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Błogosławiona Matko Celino! Módl się za nami!

 

siostry zmartwychwstanki