KOŚCIÓŁ I ŚWIAT

KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF MICHALIK

Rocznik 1941. Urodzony w diecezji łomżyńskiej. Od 1958 kleryk Łomżyńskiego Seminarium
Duchownego i tam, 6 lat później, został wyświęcony na kapłana. Studiował na ATK w Warszawie oraz w Rzymie, gdzie zdobył doktorat z teologii. Pełnił posługę jako wicekanclerz Kurii Biskupiej w Łomży, a także jako rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.
W 1985 roku został szefem Biura ds. Młodzieży w Papieskiej Radzie ds. Świeckich.
1 października 1986 roku otrzymał od bł. Jana Pawła II nominację na biskupa diecezji gorzowskiej. Sakry biskupiej udzielił mu osobiście Papież, w Rzymie
16 października 1986 roku. 17 kwietnia 1993 roku Papież mianował go arcybiskupem metropolitą przemyskim. Od 1999 roku zasiada w zarządzie Episkopatu Polski, najpierw jako jej wiceprzewodniczący, a od 2004 roku jako Przewodniczący Episkopatu Polski. Zasiadał w szeregu rad i komisji Episkopatu. Od 2011 roku jest Wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupów Europy. Jest członkiem Kongregacji ds. Biskupów, która, jak pamiętamy z poprzednich artykułów, odpowiedzialna jest m.in. za przygotowanie papieżowi kandydatów godnych do przyjęcia sakry biskupiej.

Człowiek skromny i oddany swojej pracy. Po jego wyborze na kolejną kadencję na Przewodniczącego Episkopatu powiedział: „Myślę, że państwo są równie rozczarowani, jak i ja.”. Ciężko przedstawić poglądy i osobę Księdza Arcybiskupa Józefa w krótkim tekście, bo próbując napisać dużo, można pominąć wszystko. Niech krótkim opisem jego wspaniałego zaangażowania w odnowę wiary w ludziach będą jego słowa: „Niestety, bez ascezy, bez pracy nad sobą prędzej czy później będziemy skazani na grę naszych namiętności. Asceza praktykowana z miłości, to właściwie codzienny, powolny, systematyczny i trwały
rozwój wiary, to droga do coraz większej intymności z Bogiem i ludźmi, to sposób na naprawdę
niezwykle skuteczne duszpasterstwo.”

Bernard