SPOTKANIE PALLOTYŃSKICH RAD PARAFIALNYCH

W dniach 9 - 11 listopada 2012 roku, w klasztorze na Karczówce w Kielcach odbyło się kolejne
spotkanie przedstawicieli rad parafialnych z pallotyńskich placówek naszej warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla. Organizatorem spotkania był Sekretarz ds. Apostolstwa tejże Prowincji – ks. Jan Oleszko SAC.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek o godz. 19:00 wspólną kolacją. Następnie zapoznaliśmy się z programem spotkania, którego myślą przewodnią była kwestia naszej duchowości w Roku Wiary. Tematem naszego spotkania, było „Przynoszę Ci moją wiarę”. Zastanawialiśmy się nad sensem naszej wiary; nad tym, jak ją ożywiać w codzienności naszych parafiach;
jak ukazać najcenniejsze wartości chrześcijaństwa młodzieży; jak zachęcić młodzież do
spotkania z żywym Chrystusem w Eucharystii; co zrobić, by każdy posilał się Ciałem Jezusa.

Na Karczówce wzięło udział 22 osoby – przedstawiciele z: Ożarowa Mazowieckiego, Kutna
(z ks. Leszkiem Judą SAC), Sierpca (z Księdzem Proboszczem Stanisławem Zarosą SAC), Radomia oraz Kielc (z Księdzem Proboszczem Lucjanem Rożkiem SAC).

W piątek wieczorem obejrzeliśmy film z misji ks. Zbigniewa Kłosa SAC pt. „Strefa Boga”, który
ukazywał wiarę Afrykańczyków oraz pracę misjonarzy na Wybrzeżu Kości Słoniowej w czasie wojny dom owej.

Drugi dzień Spotkania rozpoczęliśmy Modlitwą Jubileuszową przygotowującą do styczniowego
Jubileuszu 50-lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. Ostatnie słowa Modlitwy brzmią:
„Święty Wincenty Pallotti, wspieraj nas, abyśmy żyli duchem miłosierdzia, miłości braterskiej i komunii, służąc Kościołowi w dzisiejszym świecie.”

Zastanawialiśmy się, jaki wymiar ma wiara we współczesnym świecie. Rozmawialiśmy o sukcesach i problemach, jakie pojawiają się w naszych parafiach. Debatowaliśmy, jak można ulepszyć pracę duszpasterską i rozwój wiary w Kościele.

Kolejnym punktem naszego programu było spotkanie z misjonarzem ks. Zbigniewem Wasińskim SAC, pracującym od 23 lat w Korei Południowej. Przedstawił on nam strukturę, działalność i zaangażowanie ludzi świeckich we Wspólnotę Kościoła w dalekiej Azji.

O godz. 15:00 rozpoczęliśmy spotkanie z dr Marią Sroczyńską, socjologiem religii. Pani
Doktor wygłosiła prelekcję nt. zaangażowania młodzieży w Kościele. Przedstawiła sondaże dotyczące uczestnictwa młodzieży w życiu religijnym; ukazywała, jaki jest ich stosunek do wiary i Kościoła; jak młodzież odbiera Kościół… Szukaliśmy rozwiązania, jak budować i pogłębiać wiarę naszą i młodzieży. Doszliśmy do takich wniosków: młodzież potrzebuje autentycznych świadków wyznających wiarę Chrystusową, musimy żyć zgodnie ze słowami, które głosimy. Trzeba mocno podkreślić, że bardzo ważna rolę w życiu młodzieży pełnią: rodzice,
nauczyciele i księża. To oni są wzorcami w dorastaniu i fundamentem w budowaniu żywego
Boże g o Kościoła.

Sobotnią część spotkania zakończyliśmy Eucharystią, powierzając Bogu nasze parafie i rodziny.

Trzeci dzień, to ostatnie rozmowy z członkami rad parafialnych. Dzień rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy świętej. Po podsumowaniu spotkania i pożegnaniach, ubogaceni nowymi doświadczeniami, udaliśmy się do swoich domów.

Członkowie Rady Parafialnej