OSTATNI TAKI PRYMAS

23 stycznia 2013 roku w godzinach wieczornych zmarł były Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp. Zmarł w 84. roku życia, 57. roku kapłaństwa, 34. biskupstwa i 30. kardynalatu.
 

Urodził się w Inowrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął
w Gnieźnie. Był doktorem obojga praw. Pełnił funkcję sekretarza w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i notariusza w Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej oraz w Trybunale Metropolitalnym. W latach 1967-1979 pracował w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie, jako referent i jednocześnie kapelan i osobisty sekretarz kardynała Stefana Wyszyńskiego. 4 marca 1979 Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym warmińskim. Święceń biskupich udzielił mu kardynał Stefan Wyszyński. Po śmierci Prymasa Tysiąclecia, papież mianował go arcybiskupem warszawsko-gnieźnieńskimi Prymasem Polski. W 1983 roku otrzymał nominację kardynalską. Funkcję metropolity warszawskiego pełnił do 2007 roku, a Prymasa Polski do ukończenia 80. roku życia w 2009 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był w trójce skrutatorów, którzy podpisali akta stwierdzające zakończenie konklawe. Do 2004 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Był niekwestionowanym przywódcą Kościoła w Polsce po śmierci kardynała Wyszyńskiego. Niekiedy krytykowany, jednak bezpodstawnie. Zawsze chętny do pomocy, na pierwszym miejscu było dla niego dobro człowieka. Jego apele o brak rozlewu krwi w czasach stanu wojennego były wyrazem wielkiej troski o Naród i próbą powstrzymania gorących nastrojów. Ciepły, serdeczny, rozmodlony człowiek.

W minionym roku przeszedł operację usunięcia części płuca. Chorował na złośliwego raka płuc. Prośmy o życie wieczne dla naszego Prymasa.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

Bernard Pająk