KOCHAĆ KSIĘDZA

W Wielki Czwartek zgromadzimy się na Mszy Wieczerzy Pańskiej, by uobecnić Ostatnią Wieczerzę Jezusa z Apostołami oraz wspomnieć ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa.
Z ogromną wdzięcznością w sercach zatrzymajmy się tego dnia nad fascynującą tajemnicą otwarcia się człowieka na wezwanie Pana - „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody
głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”

Kapłan – obraz pasterskiej miłości Boga, żywy znak Jego obecności… Usta kapłana cudowną mocą słowa przemieniają chleb i wino w Ciało i Krew Pańską. Dłonie dotykają Ciała Pana naszego. Nogi śpieszą, by wyjść na ratunek bliźniemu. Uszy nastawione są na wysłuchanie cichego szeptu, drżącego głosu, wołającego o pomoc w przemianie życia. Serca wypełnione są
pragnieniem, by w czystości i pokorze przystępować do Tajemnic Ołtarza.

Doskonale wiem o tym, że kapłaństwo, to prawdziwy cud i wielki dar. Młody człowiek staje przed Panem taki, jaki jest i pragnie oddać się służbie Bogu dla Jego większej chwały
i zbawienia dusz ludzkich… Ale również wiem o tym, że ksiądz jest z ludu wybrany i do ludu posłany… Jest człowiekiem, takim jak ja, czy Ty - pełnym pragnień, uczuć i emocji…
Dlatego tak ważne jest, by wspierać kapłanów na ich drodze świętości gorliwą modlitwą
i czynami pełnymi miłości.

Ubogacajmy się wzajemnie naszymi doświadczeniami Boga żywego, wspierajmy w trudach
i przeciwnościach, walczmy o dobro i pokój. Okazujmy kapłanom szacunek, pamiętając, że Pan działa w nich, razem z nimi i przez nich. Pomagajmy kapłanom wchodzić na wyżyny wiary, dbajmy, by w cichości swojej izdebki i kaplicy upajali się spotkaniem z Najwyższym Kapłanem.

Nigdy nie osądzajmy księży, nie plotkujmy, nie złorzeczmy. Gdy dostrzegamy jakąś nieprawość upominajmy się wzajemnie w imię Pana oraz módlmy się, by Bóg zanurzył nas w swojej miłości i pomógł wygrać ze złem.

Żywię w swoim sercu ogromną wdzięczność wobec kapłanów – za to, że dają mi poznać Pana, za to, że pomagają przemieniać moje życie, ukazują mi prawdę i uczą miłości; za ich odwagę
w kroczeniu drogą odwieczną, za dobre słowo, poświęcenie, mądrość, głębokie refleksje, służbę, pragnienie bycia pięknymi i czystymi na obraz i podobieństwo Boga. Dziękuję, Panie,
że posłałeś tak cudownych robotników na swoje żniwo!

as