WIERZĘ… W SYNA JEGO JEDYNEGO

„Sam Jezus określa się jako „Jednorodzony” Syn Boga (J 3,16) i przez ten tytuł potwierdza swoją wieczną preegzystencję. Domaga się On wiary w „imię Jednorodzonego Syna Bożego”
(J 3, 18) KKK 444.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa pojawili się ludzie, którzy uważali Jezusa za zwyczajnego człowieka. Inni twierdzili, że Jezus nie miał ani ludzkiej duszy, ani ludzkiego ciała. Był Bogiem, który pojawił się jako pozorny człowiek. Te opinie są sprzeczne z Pismem Świętym i prowadzą do wniosku, że Jezus nas nie zbawił. Teologowie w oparciu o Ewangelię św. Jana (J 3, 16) sformułowali wnioski, posługując się określeniem „Syn jedyny” znajdujące się w wyznaniu
wiary.

Co oznacza wyrażenie „Syn Boży”?
1. W Ewangeliach Jezus uchodzi za „Syna”, ponieważ Boga nazywa swoim Ojcem.
2. Według wyobrażeń żydowskich wyrażenie „Syn Boży” może oznaczać, że Jezus otrzymał godność panowania nad światem.
3. W greckim kręgu kulturowym określenie „Syn Boży” oznacza, że w człowieku o imieniu Jezus działa potężna istota Boża (J 17, 5; Flp 2, 6-8) Właśnie to znaczenie znalazło wyraz w wyznaniu wiary.

W oparciu o Ewangelię św. Jana (J 1, 14.18; 3, 18) posługujemy się wyrażeniem „Syn jedyny.” Jest jedynym Synem Bożym. „Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten komu Syn zechce objawić.” (Mt 11, 27). Tylko Jezus zna w pełni Boga i odsłania przed ludźmi ten niezgłębiony sekret Boga. Świadkowie zmartwychwstania są przekonani, że Jezus ma udział w istocie Bożej i stanowi z Bogiem jedno (J 10, 30). Będąc „Synem” jest od wieków także Bogiem, chociaż jako człowiek narodził się w określonym czasie. Przekonania chrześcijan nawiązują do wydarzeń wielkanocnych. Świętując Wielkanoc uznajemy Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

opr.
Adam Żak