WIERZĘ W… PANA NASZEGO

„Imię „Pan” oznacza Boskie panowanie. Wyznawać lub wzywać Jezusa jako Pana, oznacza wierzyć w Jego Boskość. „Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus.” (1 Kor 12, 3).” KKK 455.

Pierwsi chrześcijanie uważali i wyznawali, że jedynym Panem jest Jezus Chrystus. Czynili to, aby podkreślić, że panem nie jest cesarz rzymski. W Starym Testamencie tytuł ten przysługiwał jedynie Bogu. W ewangelicznych przypowieściach wiele razy Jezus mówił o panach i sługach. Te słowa wpłynęły na identyfikowanie się uczniów ze sługami. Oczywistym było, że ich panem jest Jezus. Doświadczenie wielkanocne umocniło uczniów w przekonaniu, że Jezus został wywyższony przez Boga i „siedzi po prawicy Ojca.” Jest równy Bogu i jest Panem. Dla Niego uczniowie gotowi byli na wszelką ofiarę. Dla nich nie istniała żadna inna moc ani na niebie, ani na ziemi. Zatem wyznawali, że On jest Panem. Św. Tomasz wyznaje: „Pan mój i Bóg mój.” Pierwsza wspólnota chrześcijańska nazywała się Wspólnotą Pana. Później zaczęto nazywać ją Kościołem. Tę Wspólnotę utworzył Jezus Chrystus jako jej Pan. Centralną postacią życia Kościoła jest Jezus Zmartwychwstały, jest jedynym Panem. Wyklucza wszystkich innych „nosicieli zbawienia.” Nie można wymagać od chrześcijanina ślepego posłuszeństwa dla szefa partii, bossa finansowego, czy ulegania ideologicznym przymusom. Dlatego polityczne systemy i ideologie widzą w Jezusie swego wroga. My jednak jesteśmy przekonani, że wyznając wiarę „w Syna Jego jedynego, Pana naszego”, wybraliśmy Pana, którego warto kochać, naśladować i można Mu zaufać.

opr.
Adam Żak