WIERZĘ... W JEZUSA, KTÓRY ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ

„Jezus nie zstąpił do piekieł, by wyzwolić potępionych, ani żeby zniszczyć piekło potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili”. (KKK 633)

Przekonanie o zstąpieniu Jezusa do piekieł nawiązuje do Jego spotkania ze zmarłymi i oddaje autentyczny obraz wyobrażeń o ówczesnym świecie. W tym obrazie mówiącym o zstąpieniu Chrystusa do piekieł podkreślone są dwa aspekty wiary chrześcijańskiej:

1. Chrystus rzeczywiście umarł i właśnie dlatego zstąpił do krainy umarłych. Zmarły nawiedza zmarłych. 2. Jezus jest także ożywiony Bożym Duchem i może mocą tegoż Ducha przynieść zmarłym życie. On właśnie to czyni, przekazując niosące życie słowo Ewangelii.

Jezus niesie ratunek także ludziom, którzy żyli przed Jego przyjściem na świat. Jest to możliwe dlatego, że sam zwyciężył śmierć i może ją pokonać także dla tych, którzy przed Nim i po Nim żyli, a także dla tych, którzy będą żyli. Niesie ratunek i wyzwolenie dla świata, w tym także dla świata zmarłych.

opr. Adam Żak