KIM JEST DZIECKO? KIM JESTEM JA?

Wszystkim Dzieciom – na kilka tygodni przed Dniem Dziecka i w maju (miesiącu, w którym najwięcej jest dzieci w naszym kościele) – a szczególnie ich rodzicom polecamy do refleksji:

„Nie wystarczy, aby dzieci były kochane, trzeba, aby jeszcze o tym wiedziały…”

„Najważniejsze, co ojciec może dać swoim dzieciom, to uczciwie, mądrze, wiernie i dozgonnie kochać ich matkę…”

„Ojcostwo jest jedynym zajęciem, które Wam gwarantuje, że im więcej wysiłku włożycie, tym więcej radości otrzymacie…”

„Nie bójcie się dzieci: każde dziecko, które daje Bóg, jest wielkim błogosławieństwem Bożym…”

„Dzieci, to goście, którzy pytają o drogę…”

„To, co każde dziecko powinno odziedziczyć po rodzicach, to mądra głowa i wrażliwe serce…”

„Dziecko nadaje miłości bezkresny wymiar…”

„Dzieci, to prawdziwe klejnoty każdej kobiety…”

…i prosimy o modlitwę o piękno rodzin naszej parafii.

opr.