WIERZĘ...

W JEZUSA, KTÓRY SIEDZI PO PRAWICY

BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO

„Przez prawicę Ojca rozumiemy chwałę i cześć Bóstwa, gdzie Ten, który istniał jako Syn Boży przed wszystkimi wiekami, jako Bóg i współistotny Ojcu, zasiadł cieleśnie po Wcieleniu i uwielbieniu Jego ciała.” (KKK 663)

Starożytni znali zwyczaj zasiadania najznakomitszego, którym mógł być także syn, po prawicy panującego. Wprowadzenie tego obrazu do wyznania ma udział w mocy Boga, w Jego panowaniu nad światem. Panowanie Boga nad człowiekiem nie polega na okazywaniu potęgi przez stosowanie przemocy. Bóg chce panować pośród ludzi czyniąc wszystkich swoimi synami, którzy będą uczestniczyć w udzielonej im przez Niego mocy i chwale; obdaruje ich wieczną radością.

opr Adam Żak