PASTERZE KOŚCIOŁA W POLSCE

O WYZWANIACH BIOETYCZNYCH,

PRZED KTÓRYMI STOI WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK /8/

W dzisiejszym wydaniu „Mojej Parafii” prezentujemy ostatnie fragmenty dokumentu polskich biskupów.

Ufamy, że lektura pomogła wielu naszym Czytelnikom w zrozumieniu, jak wielkim zagrożeniem dla życia i prawdziwej miłości jest antykoncepcja, aborcja, „in vitro”...

Zapewne wielu młodych ludzi staje w swoim życiu przed dramatycznymi wyborami. Prosimy o modlitwę w ich intencji i zachęcanie, by zapoznali się z tym, czego nauczają nasi pasterze, którzy prowadzą nas przez tę ziemię pewną drogą ku niebu...

Oto ostatnie fragmenty dokumentu:

„Dla katolika możliwy jest udział w kompromisie politycznym, ale tylko wówczas, gdy służy to osiąganiu większego dobra, a nie jako metoda rozwiązywania problemów etycznych lub wyznaczania kryteriów dobra.”

„W przypadku aborcji rozwiązaniem docelowym jest m.in. prawo nieakceptujące wskazanie eugeniczne do zabicia dziecka, a w przypadku „in vitro” – odrzucające tę procedurę jako zagrażającą godności oraz życiu lub zdrowiu dziecka we wczesnym stadium jego rozwoju.”

„Ogromnym zagrożeniem dla katolików zaangażowanych w kształtowanie życia publicznego, zarówno w wymiarze ogólnopaństwowym, jak i samorządów lokalnych oraz działalności pozarządowej, zdaje się ich osamotnienie. Często się zdarza, że nawet nie uzyskują dostatecznego wsparcia duchowego, pomocy w kształtowaniu ich sumienia i podpowiedzi co do postępowania zgodnego z wiarą katolicką.”

„Należy pamiętać, że podstawowym zadaniem ludzi wiary jest – powtórzmy – być obecnymi w świecie polityki.”

„Politycy i parlamentarzyści stają wobec szczególnej odpowiedzialności, gdy podejmują decyzje dotyczące sprawy życia i godności człowieka.”

„Gdy politycy postępują zgodnie z prawym i dobrze uformowanym sumieniem należy się im szczególna wdzięczność i uznanie.”

„Żyć w zgodzie ze swymi przekonaniami, umieć je uzasadnić i bronić, jest tytułem do uznania wielkości i wierności polityków wyznawanym ideałom.”

opr.