Z HOMILII PAPIEŻA FRANCISZKA...

Oto kilka myśli z homilii papieża Franciszka z minionego tygodnia:

„Prawdziwa wolność pochodzi z otwarcia Panu drzwi naszych serc.”

„Święty Paweł, na początku Drugiego Listu do Koryntian, używa kilkakrotnie słowa „pociecha”, zwraca się do chrześcijan młodych w wierze, ludzi, którzy niedawno rozpoczęli podążanie drogą Jezusa. Podkreśla właśnie pociechę, choć nie wszyscy ówcześni chrześcijanie byli prześladowani. Byli to normalni ludzie, którzy odnaleźli Jezusa. Ale to właśnie odnalezienie
Jezusa było taką zmianą życia, że konieczna była specjalna moc Boża, jaką jest pociecha.”

„Pociecha, to obecność Boga w naszym sercu. Jednak, aby Pan był obecny w naszym sercu konieczne jest otwarcie bram, konieczne jest nasze nawrócenie.”

„Zbawieniem jest życie pociechą Ducha Świętego, a nie życie pociechą ducha tego świata. Nie, nie jest zbawieniem to, co jest grzechem.”

„Zbawieniem jest postępowanie naprzód i otwarcie swego serca, aby nadeszła ta pociecha Ducha Świętego, które jest zbawieniem. Ależ czy nie można trochę ponegocjować? Trochę słodyczy? Trochę Ducha Świętego, a trochę ducha tego świata... Nie! Jedno albo drugie.”

„Jeśli nie mamy otwartego serca i jeśli nie zasmakowaliśmy tej pociechy Ducha Świętego, która jest zbawieniem, to nie rozumiemy prawa ośmiu błogosławieństw. Jest to prawo dla tych, którzy są zbawieni i otworzyli swoje serca na zbawienie. Jest to prawo ludzi wolnych, wolnością Ducha Świętego.”

„Tylko otwarte serce przynosi nam zbawienie.”

opr.