WIERZĘ... W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE

„Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą się w jeden Kościół.” (KKK 962)

Wierzących łączy w Kościele wspólny ideał. Tym, co w szczególny sposób tworzy z nich wspólnotę, jest osoba Jezusa Chrystusa. Po swej śmierci polecił On uczniom zebrać się w Wieczerniku. Od tego momentu chrześcijanie gromadzą się wokół wspólnego stołu, przy którym świętują wspólnotę z Jezusem i między sobą. W tym przepełnionym tajemnicą, ale rzeczywistym
spotkaniu Jezus uzdrawia wszystkich, którzy w Niego wierzą. Dlatego św. Paweł nazywa chrześcijan z różnych gmin „świętymi”. Tak więc Kościół ukazuje się jako zgromadzona przez zmartwychwstałego Pana wspólnota, która w zgromadzeniu spotyka Go i mocą Ducha Świętego się umacnia.

Świętych obcowanie ma miejsce tam, gdzie ludzie inspirowani Duchem Chrystusa kierują się w życiu przyniesioną przez Niego Dobrą Nowiną, gdzie wzajemnie sobie przebaczają, wzajemnie modlą się za siebie oraz poczuwają do wzajemnej odpowiedzialności. Tak oto ziemska wspólnota świętych w swym pielgrzymowaniu przez świat zmierza ku wspólnocie przemienionej światłem zmartwychwstałego Syna i zjednoczonej miłością Ducha Świętego, gdzie na wieki uczestniczy w radości wiecznego Boga.

opr. Adam Żak