WIERZĘ – AMEN

„W języku hebrajskim „Amen” pochodzi od tego samego rdzenia, co słowo „wierzyć”. Wyraża ono trwałość, niezawodność, wierność. Rozumiemy więc dlaczego „Amen” można powiedzieć
o wierności Boga w stosunku do nas i o naszym zaufaniu do Niego” (KKK 1062).

Sensowną wydaje się refleksja nad samą wiarą i jej znaczeniem w życiu człowieka.

Wiara chrześcijańska oznacza przede wszystkim życie wypełnione zaufaniem do Boga.
W odróżnieniu od niewierzących przyjmuję, że zostałem stworzony. Bóg powołał mnie do istnienia i w każdej sekundzie w nim podtrzymuje. Jemu zawdzięczam swoje życie. Stworzył mnie na własne podobieństwo. Akceptuję siebie, jako stworzenie, które otrzymało swe istnienie i życie od Boga – Źródła istnienia. Czy zatem zaufanie Źródłu życia i powierzenie się Mu jest czymś nierozsądnym? Uznając Boga za Stwórcę – uznaję całego siebie za stworzenie. Swoje życie buduję zatem na samej niezawodności i dobroci. Kiedy uznam, że jestem stworzeniem, staję się w pełni człowiekiem. Czuję się związany ze Stwórcą wszystkich ludzi i wiem kim być powinienem: stworzeniem, człowiekiem, bliźnim.

Na czym ostatecznie opiera się ludzkie życie, kiedy pominięte zostaną religijne normy? Jak ono się kończy? Co stanie się ze społeczeństwem, narodami i państwami, jeśli nie zostaną uznane ich powiązania z Bogiem? Totalitarne ideologie pragną widzieć człowieka bez Boga. Człowiek ma działać i osądzać w oparciu o normy uznawane przez świat. Takie społeczeństwo sprowadza się do pojęcia „masa”, „kolektyw” i służy rewolucji oraz prowadzeniu wojen. Kapitalizm i liberalizm utrudniają ludziom zwrot ku Stwórcy. Człowieka ocenia się miarą konsumpcji i produkcji oraz bałamuci się urojoną i fałszywą wolnością. Dlatego społeczeństwo, które przyznaje się do Boga, nie odpowiada obrazowi świata przedstawionemu przez
kapitalizm, liberalizm i totalitaryzm. Wiara w Boga Stwórcę uzasadnia prawdziwe człowieczeństwo, autentyczną wolność i nadaje naszemu istnieniu sens i wartość.
Amen.


opr. Adam Żak