WARTO PRZEKONAĆ SIEBIE I DZIECKO

Rozpoczął się październik. Jest to miesiąc poświęcony Matce Bożej, ponieważ wtedy modlimy się na różańcu.

Czym jest różaniec?

To bardzo stara i piękna i jakże prosta modlitwa, którą zaczęto odmawiać już w czasach średniowiecznych.

Różaniec przez wiele wieków składał się z trzech części: radosnej – odmawianej teraz w poniedziałki i soboty, bolesnej – odmawianej we wtorki i piątki, oraz chwalebnej – odmawianej w środy i niedziele. W roku 2002 bł. Jan Paweł II zaprezentował nowe „tajemnice światła”,
które odmawiane są w czwartki.

Tajemnice różańca nazywane są „Miniaturową Biblią”, ponieważ zawierają najważniejsze wydarzenia z Nowego Testamentu.

W naszej parafii nabożeństwa różańcowe są odprawiane oddzielnie dla dzieci i oddzielnie dla dorosłych. Różaniec dla dzieci jest bardzo ciekawy. Dzieci prawie zawsze podchodzą do ołtarza i odmawiają „Zdrowaś Maryjo” przez mikrofon. Czasami tajemnice różańca są śpiewane.
Pod koniec nabożeństwa rozdawane są naklejki. Pod koniec października naklejki albo są wymieniane na nagrody albo układając się w piękną całość stają się w naszych domach wyjątkową pamiątką z różańcowych spotkań. Co roku także, aby zachęcić dzieci do uczestnictwa w nabożeństwach, organizowany jest konkurs plastyczny dotyczący różańca świętego. Jak będzie w tym roku? Warto przekonać się. Trzeba tylko znaleźć trochę czasu
i przyjść na nabożeństwo różańcowe.


Ola Faryna