ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ GRZESZNIKÓW

Oto fragmenty katechezy papieża Franciszka z ostatniej środy:

„Pierwsi chrześcijanie nazywali siebie po prostu „świętymi” ponieważ mieli pewność, że Kościół jest uświęcany przez Boże działanie, działanie Ducha Świętego.”

„W jakim sensie Kościół jest święty, skoro widzimy, że Kościół historyczny w swojej drodze poprzez wieki miał tyle trudności, problemów, chwil ciemnych? Jak może być święty Kościół tworzony przez istoty ludzkie, przez grzeszników, grzesznych mężczyzn i kobiety, kapłanów,
zakonnice i zakonników, biskupów, kardynałów, papieża - grzesznika? Wszyscy grzeszni... Jak może być święty taki Kościół?”

„Kościół jest święty, ponieważ pochodzi od Boga, który jest święty, wierny Kościołowi i nie porzuca go mocy śmierci i zła.”

„Kościół jest święty, ponieważ Jezus Chrystus, Święty Boży, jest z nim złączony nierozerwalnie.”

„Kościół nie jest święty ze względu na nasze zasługi, ale dlatego, że Bóg czyni go świętym.”

„To jest prawda: jesteśmy Kościołem grzeszników, powołanych do tego, żeby dać się przekształcić, odnowić, uświęcić przez Boga.”

„Kościół, który jest święty, nie odrzuca grzeszników, wzywa wszystkich, przyjmuje ich, jest otwarty również na najbardziej oddalonych, wzywa wszystkich, by dali się otoczyć miłosierdziem, czułością i przebaczeniem Ojca.”

„Kościół nie jest domem nielicznych, lecz domem dla wszystkich, gdzie wszyscy mogą być odnowieni, przekształceni, uświęceni miłością. Wszyscy – najsilniejsi i najsłabsi, grzesznicy i obojętni, zniechęceni i zagubieni.”

„Kościół pozwala nam spotkać Jezusa Chrystusa w sakramentach, zwłaszcza w spowiedzi i w Eucharystii.”

„Zapytajmy się więc: czy pozwalamy się uświęcić? Czy jesteśmy Kościołem, który wzywa i wita z otwartymi ramionami grzeszników, który dodaje odwagi, nadziei, czy też jesteśmy Kościołem zamkniętym w sobie?”

„Świętość nie polega przede wszystkim na robieniu rzeczy niezwykłych, ale na tym, by pozwolić Bogu działać.”

„Jest takie słynne zdanie francuskiego pisarza Léona Bloy'a. W ostatnich chwilach swego życia powiedział: „Jest tylko jeden powód do smutku - nie być świętym””.


Opr.