KURS ANIMACJI MODLITWY CHARYZMATYCZNEJ

„Kościół potrzebuje nieustannej Pięćdziesiątnicy” [papież Paweł VI].

W naszej parafialnej kawiarence w dniach od 29 listopada do 1 grudnia Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA przeprowadziła kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej. Celem kursu było nauczenie się pełnego i aktywnego uczestniczenia oraz prowadzenia modlitwy charyzmatycznej w „Bożym porządku” oraz otwartości na Ducha Świętego – tak jak to czynili apostołowie.

Treści kierowane były zarówno do umysłu, aby zrozumieć jaki jest właściwy porządek spotkania
charyzmatycznego, jak też do serca, aby doświadczyć mocy Ducha Świętego, który jest „motorem” takiego spotkania.

Nauczaniom towarzyszyła modlitwa o odrodzenie charyzmatów oraz liczne ćwiczenia aktywizujące uczestników, którzy odkrywali na nowo spotkanie apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, aby od nich uczyć się jakie cechy powinna mieć modlitwa charyzmatyczna, co stanowi jej centrum oraz co jest najważniejszym elementem takiego spotkania. Poznali, czym jest uwielbienie Boga, jego znaczenie w przebiegu spotkania, by następnie na nowo
zrozumieć miejsce i rolę charyzmatów Ducha Świętego. Doświadczyli, iż najwłaściwszym środowiskiem spotkania modlitewnego jest wspólnota. Począwszy od zrozumienia roli różnych rodzajów spotkań w budowaniu wspólnoty, poprzez głębsze odkrycie roli prowadzących oraz samych uczestników w modlitwie charyzmatycznej, a kończąc na poznaniu „szablonu” spotkania modlitewnego.

Modlitwa charyzmatyczna nie jest spotkaniem, w którym wszystko powinno być z góry zaplanowane, ale nie może też przebiegać w sposób zupełnie spontaniczny i nieprzewidywalny. Kurs doprowadził do poznania tzw. „złotego środka”.
Judyta Piechota

Oto świadectwa uczestników kursu Animacji Modlitwy Charyzmatycznej:

Doświadczyłam na kursie obecności Ducha Świętego podczas modlitwy wspólnotowej i podczas modlitwy wstawienniczej. Moja wiedza na temat modlitwy charyzmatycznej została uzupełniona i uporządkowana. Mam pragnienie modlitwy takiej, aby w centrum był JEZUS, a nie ja i moje sprawy.
Anna, lat 36

Na kursie otrzymałam odwagę wypowiadania z serca słów wielbiących Trójcę Świętą. Miałam lęk przed wypowiadaniem wezwań wielbiących Boga Ojca, Ducha Świętego. Otworzyło się moje serce. Lęk znikł. Umocniłam swoją wiarę. Zrozumiałam lepiej sens modlitwy charyzmatycznej, Adorację. Chcę włączać się w posługę w Domu Zmartwychwstania i we Wspólnocie.
Barbara, lat 68
Otrzymałam łaskę uwolnienia od poczucia bycia ocenianą na modlitwie uwielbienia, co blokowało mnie przed zjednoczeniem z Bogiem w obecności innych osób. Słowa poznania „zabieram ci to, teraz jesteś ty i JA”, poczułam, iż są do mnie, a Bóg potwierdził to wylaniem na mnie ogromu miłości. Ufam, że Duch Święty będzie mnie prowadził.
Agnieszka, lat 43

Doświadczyłam poczucia jedności we Wspólnocie. Otrzymałam pokój w sercu. Przełamałam swoje lęki i poczułam dobry wiatr, poczułam, że Duch Święty działa we mnie, że mnie umacnia. Chciałabym służyć w diakonii flagowania. Posługa flagowania jest dla mnie bardzo ważna, postaram się dopilnować tej posługi. Duchu Święty, działaj.
Mariola, lat 37

Poczułam jedność ze Wspólnotą, troskę i zaangażowanie. Jezus utwierdził mnie w darach, jakimi mnie obdarował. Nabrałam odwagi i zrozumiałam, że to nie ja jestem tu ważna, ale ON i wszystko, co robię jest JEGO wolą i zależy od NIEGO. Na modlitwie wylania Ducha Świętego, na moje usta cisnęły się niezrozumiałe dla mnie słowa. Nie umiem tego wytłumaczyć, być może to dar języków. Nie wiem, będę się temu przyglądać. Chcę rozwijać w sobie Boże dary i iść dalej. Chwała Panu.
Kasia, lat 30

Bóg na tym kursie dotykał różnych obszarów mojego patrzenia na Boga i Wspólnotę. Myślę, że owocem tego działania jest umocnienie mojej wiary w obecność JEZUSA w każdym aspekcie mojego życia, w działaniu i w odpoczywaniu, w służbie i w czerpaniu z bogactwa Wspólnoty. Doświadczyłam realizowania się proroctw, które Bóg wypowiada, posługując się moją osobą.
Gosia, lat 48

Na kursie doświadczyłam jedności pomiędzy wszystkimi uczestnikami w JEZUSIE i poprzez JEZUSA. Otrzymałam większą odwagę, otwartość i zrozumienie charyzmatów. Chcę dalej rozwijać się we Wspólnocie.
Alicja, lat 57