ZE SKARBCA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO...

JEZU, JAK DOBRZE, ŻE JESTEŚ...

Myśl św. Wincentego Pallottiego: „W każdym strapieniu będę sobie przypominał, że Pan Jezus
cierpliwie znosił daleko większe i dotkliwsze bóle i dolegliwości od tych, które my możemy
znosić.”

Jezus – Najwyższe Dobro, a jednak nie rozumieli Go nawet najbliżsi.

Wyśmiewany, opluwany, wyszydzony, z szat obnażony…

I my, jakże często doświadczamy podobnych zachowań. Ludzie odzierają nas z godności, fałszywie oskarżają, nie akceptują naszej niepełnosprawności…

Cierpimy. Ból psychiczny daleko większy jest od fizycznego – bo najczęściej zadają go ci, którym zaufaliśmy.

ON?

Cierpiał i… PRZEBACZAŁ.

My?

Jakże trudno przebaczyć winowajcy swemu…

Jak trudno kochać Judasza czy Magdalenę…

Jezu, jak dobrze, że Jesteś, bo nie umielibyśmy KOCHAĆ…

Jadwiga Kulik