ZE SKARBCA ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO...

ABYŚMY ZDROWI BYLI...

Myśl św. Wincentego Pallottiego:

„Chciałbym stać się pokarmem, by nasycić głodnych, odzieżą, by przyodziać nagich,
napojem, by orzeźwić spragnionych, kojącym likworem, by wzmocnić żołądek słabych,
delikatnym puchem, by przynieść ulgę osłabłym członkom zmęczonych, niosącym zdrowie lekiem, by zaradzić niemocy chorych, okaleczonych, chromych, głuchych i niemych,
światłem dla oświecenia niewidomych na duchu i ciele, życiem, by wszystkie martwe stworzenia na nowo powołać do życia łaski Bożej.”

Powyższe słowa św. Wincentego powinny być umieszczone w Przysiędze Hipokratesa. Obowiązkowe i z miłością przez służby medyczne w życiu codziennym stosowane, niewątpliwie miałyby zbawienny wpływ na nasze zdrowie.

Przyrzeczenia złożone Bogu nie mogą być lekceważone przez człowieka.

Najwyższy czas zweryfikować Przysięgę i umieścić w niej Boże paragrafy.
Jezu, jak dobrze, że Jesteś, bo nie umielibyśmy KOCHAĆ…

Jadwiga Kulik