NOWY PRZEWODNICZĄCY EPISKOPATU

W ostatnią środę Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Jego kadencja potrwa 5 lat. Przez ostatnie 10 lat funkcję tę pełnił Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski.
 


Przez ostatnie 10 lat Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki był zastępcą Przewodniczącego
Episkopatu. Ma 65 lat. Urodził się w Strzelnie k. Bydgoszczy. Kapłanem jest 41 lat, a biskupem 21 lat. Święceń kapłańskich w Gnieźnie udzielił mu Sługa Boży Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński. Studiował biblistykę w Rzymie i Jerozolimie. Jest doktorem teologii biblijnej.

Od 2006 roku przewodniczy Komisji ds. Duszpasterstwa Episkopatu Polski, która co roku opracowuje program duszpasterski dla Kościoła w Polsce.

Ksiądz Arcybiskup zauważa, że odpowiedzią na sekularyzację i ateizację w Polsce musi być głoszenie kerygmatu, czyli podstawowych prawd Ewangelii.

Zwraca też uwagę na ludzi ubogich. „Ewangelia domaga się, aby ubodzy byli w samym sercu Kościoła i to nie tylko jako obiekt domagający się pomocy, ale jako pełnoprawni członkowie wspólnoty” – mówi. Przypominając przestrogę papieża Franciszka, iż jeśli „Caritas” nie znajduje się w centrum posługi Kościoła, to jego świadectwo słabnie, a Ewangelia przestaje być dla ludzi pociągająca, stwierdził, że w Polsce jest wielu kapłanów i świeckich, którzy rozumieją przesłanie Ewangelii o ubogich. „Niestety, nie jest to postawa powszechna. Czasami jej brak widać nawet u młodych księży, którzy – przede wszystkim pragną samorealizacji. Chcą ograniczyć swoją posługę duszpasterską tylko do tych gałęzi duszpasterstwa, które przynoszą im satysfakcję, a od innych zadań uciekają. Tymczasem duchowieństwo winno ciągnąć wszystkich w górę; w szczególności w ich pracy na rzecz włączenia do wspólnoty wszelkiego rodzaju ubóstwa.”

Po ostatniej wizycie polskich biskupów u papieża Franciszka, podczas której papież wyraził opinię, że Kościół w Polsce dysponuje olbrzymim potencjałem wiary, Ksiądz Arcybiskup stwierdził: „Pochwały są miłe, ale one nie powinny nas usypiać. Ojciec Święty zwrócił bowiem uwagę na potrzebę większej komunii duchowej i jedności między biskupami. Te słowa są sygnałem ostrzegawczym. Nikt z biskupów nie chce wprowadzać podziałów w sposób zamierzony. Każdy biskup pragnie jak najpełniej przedstawić naukę Magisterium Kościoła. Rozbieżności, jeśli są, nie pojawiają się w przestrzeni „wiary nauczanej”, ile raczej w przestrzeni „wiary aplikowanej”, czyli pośród sposobów jej realizacji w przestrzeni publicznej. Chodzi o aplikację wiary w odniesieniu do konkretnych wydarzeń społecznych, politycznych, gospodarczych czy kulturowych. Biskupi często indywidualnie zabierają głos na te tematy, według swojej własnej, osobistej oceny, bez koniecznej, uprzedniej konsultacji w gronie Episkopatu. W ten sposób głos biskupów w tych sprawach nie jest jednobrzmiący. Zresztą
prawdopodobnie w Kościele nigdy nie istniała tego rodzaju monotematyczność. Czasami z tej
różnorodności może zrodzić się nawet coś pożytecznego. Może to doprowadzić np. do rozwoju doktryny społecznej Kościoła. Problemem jest natomiast zbytnie angażowanie się niektórych biskupów po stronie jakiejś opcji politycznej. Kościół nie powinien nigdy sobie na to pozwalać. Jest to nieszczęście, które krytykowane jest przez Stolicę Apostolską i samego Ojca Świętego. Kościół jest powszechny i dlatego nie może wiązać się z jakąś polityczną, partykularną wizją świata. Kościół jest posłany do wszystkich. Nie znaczy to, że winien traktować każdą propozycję programową tak samo. On powinien uchować się od naiwności i trzeźwo oceniać programy każdej partii w perspektywie Ewangelii.”

Abp Gądecki jest wielkim promotorem parafialnych rad duszpasterskich, które istnieją tylko w ok. 80 proc. polskich parafii.

Zna wiele języków obcych, włada biegle łaciną, greką i hebrajskim, zna też włoski, angielski,
niemiecki i rosyjski.

 

opr.