TRZY WAŻNE SPRAWY DLA KSIĘDZA

W ostatnią środę papież Franciszek wezwał nas wszystkich do modlitwy za szafarzy świętych
sakramentów, za kapłanów. W modlitwie mamy pamiętać szczególnie o tych kapłanach, którzy są w trudnej sytuacji, lub którzy muszą odzyskać wartość i świeżość swojego powołania.

Papież Franciszek zwrócił uwagę, że każdy kapłan ma przede wszystkim:
1. przewodniczyć wspólnocie Kościoła,
2. okazywać żarliwą miłość do Kościoła
oraz 3. nieustannie nawracać się i wytrwale powierzać się Bożemu miłosierdziu.

Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: episkopatu, prezbiteratu i diakonatu. Dlatego mówimy o osobach duchownych: księża biskupi, kapłani – prezbiterzy i diakoni.

Papież Franciszek przypomniał, że duchowni kontynuują w czasie obecność i działanie jedynego
prawdziwego Pasterza – Jezusa Chrystusa.

Franciszek mówiąc o tym, że kapłan ma przewodniczyć wspólnocie Kościoła, przypomniał,
że ma to być przede wszystkim postawa służby.

„Na mocy święceń szafarz poświęca całego siebie swojej wspólnocie i kocha ją z całego serca: jest ona jego rodziną. Nie oznacza to jednak, by popadać w pokusę uważania jej za swoją własność, za coś co posiada on osobiście! Zawsze Pan jest jedynym prawdziwym Oblubieńcem, a Kościół należy do Niego i jest z Nim jedno.” - wyjaśniał Franciszek.

Każdy, kto przyjął święcenia ma stale podtrzymywać charyzmat, który jest w nim. „Jeśli posługa nie jest podtrzymywana modlitwą, słuchaniem Słowa Bożego, codziennym sprawowaniem Eucharystii oraz starannym i stałym przystępowaniem do sakramentu pokuty,
to nieuchronnie traci się w końcu z oczu autentyczne znaczenie swojej posługi i radość, która pochodzi z głębokiej komunii z Panem Jezusem” - przestrzegł Franciszek. „Wyświęcony szafarz naprawdę wie, że potrzebuje nieustannego nawrócenia i wytrwałego powierzania się Bożemu miłosierdziu. To zawierzenie siebie jest jego siłą, a także istotnym przykładem, który może dać braciom swojej wspólnoty.”

Druga połowa Wielkiego Postu, to bardzo intensywny czas dla księży. Pamiętajmy o nich
w naszej codziennej modlitwie, by: 1. pięknie prowadzili nas ku Bogu, 2. z gorąca miłością się troszczyli o wszystkich naszych Parafian, i 3. codziennie się nawracali.

 

opr.