ZECHCIEJ BYĆ PROSTACZKIEM

Kim jest prostaczek? Dlaczego prostaczkom zostało objawione Słowo Boże? Prostaczek to człowiek prostoduszny, odznaczający się prostotą, szczerością, dobrodusznością, otwartością. Mądry i roztropny bardzo często jest wyniosły, uważa się za lepszego od innych, pyszny. Słowo
Boże trzeba przyjąć z pokorą, szczerością i otwartością. Dziś doświadczamy, jak przez „mądrych” przykazania Boże są dopasowywane do tego, co im wydaje się lepsze, mądrzejsze.
Poprawiają Boga. Nie zabijaj! Ale: aborcja, eutanazja. Ludzie stają się mądrzejsi od swojego Stwórcy. Jezus tak się modlił: „Wysławiam Cię, Ojcze (…), że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi.” Czy mądry i roztropny nie może przyjąć i pojąć tego, co Bóg objawił? Ależ tak.
Może. Trzeba być mądrym filozofem, matematykiem, biologiem, ale w stosunku do słów Bożych – prostaczkiem. Nie trzeba stawiać na swoje wykształcenie, możliwości. Trzeba widzieć mądrość Boga, a swoją małość. Liczyć w pokorze tylko na łaskę Bożą.

Adam Żak