BYĆ WOLNYM ZNACZY SŁUŻYĆ

W tym roku szkolnym, w Krakowie, otwarto Katolickie Gimnazjum Ruchu Światło-Życie.
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Oazy, jest twórcą tak zwanej „pedagogii nowego człowieka” – człowieka prawdziwie wolnego, czyli takiego, który całym swoim życiem służy na wzór Jezusa i Maryi. Ta pedagogia w dużej mierze kształtuje profil nowego Gimnazjum.
Każdy uczestnik Oazy, czyli Ruchu Światło-Życie, każdego roku realizuje program formacyjny, którego punktem centralnym jest szczere i głębokie przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, a następnie podejmuje konkretną posługę w tzw. diakonii. Zakładając w dorosłym życiu rodzinę – kontynuuje formację i posługę we wspólnocie Domowego Kościoła.
Myślę, że dla wielu „starych oazowiczów” naszej parafii niniejsza wiadomość o „Oazowym Gimnazjum” jest bardzo ciekawa. Przecież tak wiele zawdzięczamy w naszym życiu moderatorom i animatorom Ruchu Światło – Życie. Doskonale wiemy, jak pozytywnie „oazowy duch” wpływa na wychowanie dzieci i młodzieży i jak owocnie kształtuje życie rodzinne.
Ruch Światło – Życie dla dzieci i młodzieży oraz Domowy Kościół dla rodzin istnieją w naszej parafii od wielu lat. Akurat we wrześniu rozpoczynają nowe etapy formacji. Może warto się
w nie włączyć?

opr.