WYZNAJ KONKRETNY GRZECH

Oto kilka zdań z jednej z homilii papieża Franciszka, którą wygłosił na początku nowego roku szkoły i pracy:

„Uprzywilejowanym miejscem spotkania z Jezusem Chrystusem są nasze grzechy. Tam, gdzie nie ma tego spotkania, kościoły chylą się ku upadkowi, a chrześcijanie stają się letni”.

„Apostołowie Piotr i Paweł uświadamiają nam, że chrześcijanin może chlubić się dwoma rzeczami: swoimi grzechami i Chrystusem ukrzyżowanym”.

„Moc słowa Bożego przemieniająca serca, zmieniająca świat, dająca nam nadzieję i życie, nie polega na ludzkiej mądrości: nie przejawia się w umiejętności mówienia w oparciu o ludzką inteligencję. Moc słowa Bożego przenika SERCE kaznodziei”.

„Apostoł Paweł nie chlubił się swoimi studiami, choć studiował u najwybitniejszych profesorów swej epoki, ale jedynie z dwóch rzeczy: swoich grzechów i Chrystusa ukrzyżowanego”.

„Moc Słowa Bożego zawarta jest w spotkaniu moich grzechów z krwią Chrystusa, która mnie zbawia. A kiedy nie ma tego spotkania, to nie ma w sercu mocy”.

„Kiedy zapominamy o tym spotkaniu, to stajemy się „światowi”, chcemy mówić o sprawach Bożych w języku ludzkim, a to niczemu nie służy, nie daje życia.”

„Czy potrafię powiedzieć Panu: „jestem grzesznikiem” – nie teoretycznie, ale wyznając konkretny grzech?”

opr.