TYLKO DLA DZIECI

Oto fragmenty Listu św. Jana Pawła II do dzieci, napisanego w 1994 roku:

„Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka! Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych: modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak, jak czynią to dzieci”.

„Dochodzę do sprawy najważniejszej w tym Liście: przy końcu Roku Rodziny pragnę powierzyć Waszej modlitwie, drodzy Mali Przyjaciele, nie tylko sprawy Waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę Wam polecić. Papież liczy bardzo na Wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju”.

„Wspomniałem o ogromnych cierpieniach, jakich doświadczyło wiele dzieci w tym stuleciu
i doświadcza w chwili obecnej. Ileż dzieci, także w tych dniach, pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu, jak na przykład na Bałkanach i w niektórych krajach Afryki! Właśnie rozważając te wydarzenia, napełniające nas wielkim bólem, postanowiłem prosić Was, drogie Dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój.”

„Wiecie dobrze, że miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc go rujnują. Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie się wszelkiej nienawiści. Dlatego Papież może liczyć na to,
że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w Waszych rodzinach.”

To tyle wypowiedzi Papieża. Św. Jan Paweł II mówił o strasznych wojnach: w Afryce
i w Europie – na Bałkanach. Dzisiaj też – niestety – jest wiele wojen na świecie – na Ukrainie,
w Syrii, w Iraku, w Afryce, w Ameryce Południowej… Tak bardzo potrzeba modlitwy dzieci – prostej i z całkowitym zaufaniem Bogu.
Zaproście w październiku kolegów i koleżanki na różaniec dla dzieci.
 

opr.