NOWY BISKUP W RADOMIU

Papież Franciszek mianował ks. Piotra Turzyńskiego, vice rektora radomskiego seminarium duchownego, nowym biskupem pomocniczym naszej diecezji.

Ks. Piotr Turzyński urodził się w Radomiu. Ma 51 lat. Kapłanem jest od 27 lat. Ma dwoje rodzeństwa. Sakrament chrztu świętego przyjął w kościele na Glinicach. Przez wiele lat był ministrantem na Borkach oraz w parafiach: przy ul. Struga i na Osiedlu Akademickim. Był animatorem Ruchu Światło – Życie. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące
im. T. Chałubińskiego i Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Księdza Biskupa Edwarda Materskiego w ówczesnej konkatedrze radomskiej.

Jako kapłan pracował w Ostrowcu Świętokrzyskim, studiował patrologię w Rzymie /uzyskując tytuł doktora/, był ojcem duchownym i wykładowcą patrologii w radomskim seminarium duchownym. Od roku 2006 był vice rektorem tejże uczelni.

Biskup nominat jest adiunktem Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL i członkiem sekcji
patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Konferencji Episkopatu Polski. W 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Niemal każdego roku, także w czasie studiów zagranicznych i po powrocie do kraju, jeździł
i jeździ na wakacyjne rekolekcje Ruchu Światło-Życie dla młodzieży i rodzin.

Ks. Piotr Turzyński jest członkiem Rady Kapłańskiej. Jest także kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej, dyrektorem Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów Diecezji Radomskiej i dyrektorem Rady ds. Życia Konsekrowanego Diecezji Radomskiej. Współpracował z Radiem Plus Radom. Przez 18 lat opiekował się teatrem seminaryjnym.

Biskup nominat to ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista. W 2004 roku z grupą duszpasterzy młodzieży dał początek Kuźni Młodych, czyli spotkaniom młodych, które najpierw odbywały się w kościele bł. Annuarity, a ostatnio w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu.

Ks. Piotr Turzyński interesuje się myślą św. Augustyna, światem Ojców Pustyni, kocha wędrówki górskie, lubi literaturę (zwłaszcza poezję K. Wojtyły, Z. Herberta, J. Szymika
i powieści F. Dostojewskiego oraz J.R.R. Tolkiena), teatr, dobre kino sensacyjne, folk i poezję śpiewaną. Jest kibicem siatkówki.

Święcenia biskupie planowane są na sobotę, 28 lutego 2015 roku. Odbędą się w radomskiej katedrze. Głównym konsekratorem będzie Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, a współkonsekratorami: Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, i Ksiądz Biskup Henryk Tomasik.

opr.