CZY WIESZ, ŻE GORZKIE ŻALE MAJĄ 300 LAT?

Gorzkie żale mają ponad 300 lat. Są bardzo znanym Nabożeństwem pasyjnym. Ich pierwotna nazwa brzmiała: „Snopek mirry”. Mirra, to jeden z darów, który złożyli Dzieciątku Jezus Mędrcy ze Wschodu.

Pasja (łac. passio – cierpienie, męka), to fragmenty Ewangelii opowiadające o Męce Pańskiej – ostatnich ponad 12 godzinach życia Jezusa Chrystusa, od pojmania w Ogrójcu aż do śmierci na krzyżu na wzgórzu Golgoty. Męka rozpamiętywana jest podczas Nabożeństw Drogi krzyżowej i Gorzkich żali oraz Liturgii Wielkiego Tygodnia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że każda Msza święta jest pamiątką i uobecnieniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.

Gorzkie żale są rdzennie polskim nabożeństwem z początku XVIII wieku. Powstały pod wpływem średniowiecznych misteriów pasyjnych na podstawie tekstów pieśni o Męce Pańskiej i modlitw brewiarzowych.

Gorzkie żale śpiewane są we wszystkich kościołach w Polsce podczas Wielkiego Postu w ramach Nabożeństwa pasyjnego, zazwyczaj w miejsce Nieszporów (modlitwy wieczornej Kościoła). Odprawiane są z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, prawie zawsze z kazaniem pasyjnym i śpiewem suplikacji „Święty Boże, święty mocny”. Nazwę przybrały zapożyczając strofy z pierwszego wiersza pieśni „Gorzkie żale przybywajcie!” Składają się z trzech części, w których rozpamiętywane są poszczególne etapy Męki Pańskiej. W części pierwszej – od modlitwy w Ogrójcu do niesprawiedliwego osądzenia, w drugiej – od niesłusznego oskarżenia Jezusa do ukoronowania cierniem oraz w części trzeciej – od ukoronowania cierniem do skonania na krzyżu.

Autor Gorzkich żali jest nieznany. Nabożeństwo powstało przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie na początku XVIII wieku. Ówczesny proboszcz kościoła – ks. Michał Bartłomiej Tarło (późniejszy biskup poznański) i Bractwo św. Rocha, istniejące od 1688 roku przy tym kościele, rozpoczęli starania o pozwolenia na odprawianie w świątyni specjalnego Nabożeństwa pasyjnego. Pierwszy raz zostało wydane drukiem w 1707 roku dzięki staraniom ks. Wawrzyńca
Stanisława Benika ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Nabożeństwo otrzymało akceptację Stolicy Apostolskiej. Szybko zdobyło popularność wśród wiernych i zostało wprowadzone do innych kościołów w Warszawie, a następnie w całej Polsce. Polacy, którzy wyemigrowali do Ameryki Północnej i do Brazylii przyczynili się do tego, że Gorzkie żale stały się Nabożeństwem szeroko znanym wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. Tekst przetłumaczono dwukrotnie na język litewski, a także na niemiecki, angielski i rosyjski.

„O Maryjo, Ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę i serdecznie rozważam”.

 

Jadwiga Kulik