WSPARCIE DLA KSIĘDZA BISKUPA

Od ostatniego dnia lutego, mamy w Radomiu trzeciego Księdza Biskupa. Podczas święceń biskupich, nasz ordynariusz, powiedział w homilii takie zdanie: „Twoje ręce ukazujące Ewangelię – niech będą wspierane potężnym echem słów Najświętszej Maryi Panny: „Oto ja, niech mi się stanie według Twego słowa” wypowiadanych przez tych, którzy noszą piękne imię „chrześcijanin””.

Jak często mówimy modlitwę „Anioł Pański”? Teraz, w Okresie Wielkanocnym, odmawia się w jej miejsce modlitwę „Królowo nieba”. Wzruszające jest usłyszeć te modlitwy szeptane przez kogoś, w czyim domu jesteśmy akurat koło godziny 12. Modlitwa „Anioł Pański” mówi nam o wielkim posłuszeństwie Maryi. Nie do końca wszystko rozumiała, była zaskoczona, a jednak mimo wszystko mówi Bogu, że całkowicie zdaje się na Niego i Jego plany.

Bardzo poruszyły mnie te słowa Księdza Biskupa. Noszę piękne imię „chrześcijanin”. A więc – choć nie do końca wszystko rozumiem, choć jestem zaskakiwany, a jednak mimo wszystko – w każdej sprawie – powinienem zdawać się na Boga i Jego plany. To imię zobowiązuje…

Moje „tak” mówione Bogu w najdrobniejszej sprawie, to echo „tak” Maryi. Ona je wypowiedziała, żeby świat mógł być zbawiony. Ja mam wypowiadać, żeby…

…żeby być wsparciem dla Księdza Biskupa, dla każdego.

xp