NOWE WEZWANIE W LITANII LORETAŃSKIEJ

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła 8 listopada ubiegłego roku, by w Polsce, w Litanii do Matki Bożej, zwanej Litanią Loretańską, mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”. Będzie ono umiejscowione po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”.

Maryja, będąc Matką Jezusa, jest matką okazanego w Nim Bożego Miłosierdzia. Dała temu wyraz w słowach wypowiedzianych do św. Elżbiety: „miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie”. Maryja jest Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest. Także w średniowiecznej antyfonie „Salve Regina” znajduje się wezwanie „Matko Miłosierdzia”. Obraz Maryi, czczony w Ostrej Bramie w Wilnie, od początku nosi tytuł „Matki Miłosierdzia”.

Kult Matki Miłosierdzia w Polsce zapoczątkował Ksiądz Arcybiskup Romuald Jabłrzykowski po przesiedleniu z Wilna do Białegostoku w 1945 roku. W prokatedrze białostockiej w 1977 roku utworzono kaplicę z wierną kopią wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej. Dziś Białystok posiada swe sanktuarium Matki Miłosierdzia, jako wspomnienie wileńskiego i kontynuację wiekowej tradycji czci Matki Ostrobramskiej w części dawnej diecezji wileńskiej, pozostającej w granicach Polski.

Nasze diecezjalne Sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej stanowi wierną kopię Sanktuarium z Wilna. Powstało w 1989 roku i jest odpowiedzią Księdza Biskupa Edwarda Materskiego, z pochodzenia wilnianina, na prośbę diecezjan.

Inicjatywa wprowadzenia wezwania „Matko Miłosierdzia” do Litanii Loretańskiej zrodziła się podczas Białostockiej Kapituły Metropolitalnej.

opr.