WIADOMOŚCI KILKA

O NABOŻEŃSTWIE MAJOWYM

Wszystko, co dobre i piękne, wydaje się być takie nasze, swojskie, wymyślone tylko przez nas, takie polskie. Nie inaczej jest z Nabożeństwem majowym.

Zaskakującym więc jest fakt, że już na przełomie XIII i XIV król hiszpański Alfons X (+1284) zapraszał do udziału w Nabożeństwach majowych. Sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Jednak za autora właściwych Nabożeństw majowych historycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani (+1713). W kaplicy królewskiej w Neapolu codziennie w maju urządzał koncert pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W naszej Ojczyźnie Nabożeństwo majowe publicznie zostało odprawione po raz pierwszy w 1837 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Nieco później w Krakowie, na Jasnej Górze i kilku innych kościołach.

W niespełna 30 lat rozszerzyło się po całej ziemi polskiej. Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o Nabożeństwach majowych w 1839 roku.

Centralną częścią Nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę „Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana.

W Litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi. W 1923 roku pojawiło się w niej wezwanie „Królowo Polskiej Korony", przekształcone po II wojnie światowej na „Królowo Polski”.

Jest miesiąc maj. Piękny, a wcale nie przez nas wymyślony. W powietrzu unosi się zapach zbliżającego się lata. Polne kwiaty rozkwitają tak cudnie, jakby stawały do konkursu, który piękniejszy będzie. Wieczorem, gdzieś w oddali po górach, dolinach słychać pieśń „Ave Maryja” – znak, że nadszedł czas na tak bardzo przez nas wielbione Nabożeństwa majowe.

Maryjo, sławimy Ciebie sercem i pieśnią. Nieustannie pod Twoją obronę się uciekamy.
Święta Boża Rodzicielko, święta Panno nad Pannami, Królowo Polski – módl się za nami.

 

opr.
Jadwiga Kulik