WIARY NIE MOŻNA UTOŻSAMIAĆ

Z EMOCJAMI

Wiara jest łaską, jaką otrzymujemy od Boga. Działanie Ducha Świętego sprawia, że przyjmujemy prawdę o Bogu, zbawieniu i życiu wiecznym. O wiarę należy się modlić i za nią dziękować.

Wiara to bardzo osobista, indywidualna relacja, jaką mamy z Bogiem. Mimo, że Go nie widzimy, wiemy, że On jest przy nas, że zawsze możemy Jemu się zwierzyć, poszukać u Niego rady i pomocy.

Wiary nie można utożsamiać z emocjami. Zapytałam kiedyś koleżankę ze szkolnej ławy: „Czy wierzysz w Boga?” Odpowiedziała: „W zależności od potrzeb” !!! Przerażona zamilkłam. Czy dobrze pojmujemy znaczenie słów „Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego”?

Jeżeli nie otrzymujemy spodziewanych łask, tego, o co Boga prosimy, to zaczynamy wątpić w Jego istnienie… Wiara, to dar przemieniający całe nasze życie, jeżeli z Bogiem współpracujmy. W życiu doświadczamy wielu cierpień i niechcianych sytuacji. Dopiero po czasie dostrzegamy, że było to dobre dla nas.

Nie można być katolikiem i nie wierzyć, że chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Jezusa. „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (Ewangelia wg. św. Jana). Nie staje się to prawdą dlatego, że w to wierzymy, ale dlatego w to wierzymy, że to jest Prawdą. W małym kawałku Chleba i w kilku kroplach Wina prawdziwie obecny jest Jezus. Przez Komunie świętą mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z Jezusem.

Przytoczę wzruszającą, może się wdawać nawet nieco zabawną, opowieść o św. Filipie Nereuszu, o jego potędze wiary w obecność Jezusa w Eucharystii.

Któregoś razu św. Filip zobaczył kobietę wychodzącą z kościoła zaraz po przyjęciu Komunii świętej, nie zważającą na obecność Chrystusa w swoim sercu. Natychmiast posłał za nią dwóch ministrantów z zapalonymi świecami, by szli obok niej przypominając, że kobieta ta była ciągle jeszcze żywym tabernakulum Wszechmocnego Boga.

Czy wyobrażasz siebie w podobnej sytuacji?

Zaprośmy Boga do uczestniczenia w naszym życiu, bądźmy z Nim w bliskich relacjach. Zaprośmy Go do naszego stołu, pokażmy Mu naszą pracę, szkołę, naszą rodzinę. „Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki"
(Przysłowia Salomona 3,6). 

opr.
Jadwiga Kulik

do góry