PO ROZMOWACH NA KOLĘDZIE…

Od 8 grudnia przeżywamy Rok Miłosierdzia. Wielu naszych Parafian zadaje pytanie o wyjątkowość tego czasu. Oto co pisze do nas papież Franciszek:

„Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech”.

„Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu”.

Ojciec Święty Franciszek zadecydował o tym, jakie warunki należy spełnić, aby móc otrzymać odpust zupełny: „Ważne jest, aby moment nawiedzenia jubileuszowej świątyni był połączony przede wszystkim z sakramentem pojednania i uczestnictwem we Mszy świętej oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.

Osoby chore i samotne, które nie są w stanie wyjść z domu, będą także mogły uzyskać odpust zupełny. „Dla nich będzie wielką pomocą przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, który w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania wskazuje główną drogę pozwalającą nadać sens bólowi i samotności. Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie Komunii świętej lub uczestniczenie we Mszy świętej i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, będzie dla nich sposobem uzyskania jubileuszowego odpustu”.

„Więźniowie mogą uzyskać odpust zupełny w kaplicach więziennych, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności”.

„W Roku Miłosierdzia wszyscy kapłani uzyskują możliwość rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością”.

A oto słowa naszego radomskiego Księdza Biskupa Henryka Tomasika:

„Świątyniami, w których można uzyskać odpust zupełny w Diecezji Radomskiej będą:
1. Kościół katedralny pw. Opieki NMP w Radomiu.
2. Bazylika pw. św. Kazimierza w Radomiu.
3. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu (Fara).
4. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy.
5. Sanktuarium NMP Królowej Różańca świętego w Wysokim Kole.
6. Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej.
7. Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie.
8. Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej.
9. Sanktuarium Matki Bożej Staroskrzyńskiej w Skrzyńsku.
10. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie.
11. Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Wielkiej Woli”.

opr.
do góry