BEZ ŚWIATŁA SIĘ ZGUBISZ,

ŻYCIE ODKRYWAJ Z JEZUSEM

Oaza? Ale co to naprawdę jest? Jedni powiedzą: „Jakaś grupa parafialna, która w zasadzie niczym się nie zajmuje – spotyka się na rozmowie, pogaduszkach, stwarzając pozory wielkości działania. Zwykła nuda”. Ale taka będzie opinia osoby, która nigdy nie miała nic wspólnego z oazą. Jednak ci, którzy choć w najmniejszym stopniu doświadczyli jej wspaniałości i niezwykłości, mogliby nawet stwierdzić, że wszystko co osiągnęli w życiu zawdzięczają właśnie jej. Sama osobiście jestem na to dobrym przykładem. Oaza jest dla mnie nadzieją na lepsze i pełniejsze życie. Stanowi drogowskaz, który odgrywa rolę dobrego głosu sumienia. To właśnie dzięki formacji jestem bliżej Pana Boga i doświadczam Jego łask i obecności. Wiem, jakie priorytety są w życiu najważniejsze i za czym powinnam podążać, aby nie stać się zagubioną owcą.

Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, pogłębić relację z Bogiem oraz doświadczyć Jego potęgi i mocy… zapraszam Cię na oazę. To nic nie kosztuje, nic nie tracisz, a owoce jakie zyskujesz, to najwspanialsze podarki od samego Stwórcy.

animatorka Natalia
 

Ruch Światło-Życie inaczej zwany „oazą”, to wspólnota ludzi, których łączy jeden cel, jedna wiara – jedyny Bóg. Spotykamy się razem, wspieramy, pochylamy nad Słowem Bożym, szukamy odpowiedzi na trudne pytania. Pokładamy nadzieję w Panu. Pełni radości i Jego ogromnej miłości ewangelizujemy, jednocześnie sami wspólnie się umacniając. Tym jest dla mnie oaza – nadzieją i siłą na lepsze życie. On jest moją podporą i całkowicie Mu ufam. Ty też zaufaj, daj się poprowadzić we właściwym kierunku z Tym, który Cię ukształtował i ma dla Ciebie wspaniały plan.

animatorka Klaudia
 

Mój pierwszy kontakt z rekolekcjami oazowymi miałem jako kleryk III roku Seminarium w Ołtarzewie. Miało to miejsce w Miętnym koło Garwolina. Stopień 0, czyli młodzież 14-16 lat. Potem było kolejnych 6 turnusów w różnych częściach Polski na stopniach: 0, 1, 2, a więc ciągle z młodzieżą. Co mnie intrygowało? Przede wszystkim burzenie pewnych stereotypów, że młodzież jest: trudna, gnuśna, leniwa i tendencyjna... czyli: zabawa, szemrane towarzystwo i dystans do zagadnień religijnych. Czego ja osobiście doświadczyłem? Spotkania z entuzjazmem, kreatywnością i potrzebą szukania w życiu sensu i głębszych wartości. Rekolekcje pokazały, że młodzi ludzie nie muszą się nudzić na modlitwie czy Eucharystii, mogą natomiast atrakcyjnie i kreatywnie przeżywać czas z dala od zasięgu komórkowego czy Internetu. Na uwagę zasługuje też kształtowanie odpowiedzialności i współpracy w grupie przez podejmowanie obowiązków takich jak: dyżury przy sprzątaniu, przygotowaniu Liturgii, posiłków i pogodnych wieczorów.

W naszej parafii jest Wspólnota oazowa. Borykamy się jednak z problemem braku dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży z gimnazjum. Ja jako moderator nie jestem katechetą w żadnej z tych szkół i mam ograniczone możliwości dotarcia do dzieci i młodzieży. Stąd to świadectwo i prośba. W czasie wizyt duszpasterskich starałem się zachęcać do włączenia w ten Ruch. Spotykałem się zwykle z taką reakcją: „To w naszej parafii istnieje oaza...?” Lub inną: „Nasze dziecko ma zajęcia: piłka, korepetycje, basen itp.” Rozumiem, że czasy są takie, iż trzeba inwestować w rozwój fizyczny i intelektualny naszych pociech. Pragnę jednak zaznaczyć, że problemem naszej Ojczyzny nie jest brak ludzi wykształconych i kompetentnych zawodowo, a raczej brak ludzi uczciwych. Ruch Światło-Życie – oaza – koncentruje swoją formację na kształtowaniu postaw życiowych w oparciu o Ewangelię. Czyni to przez cotygodniowe spotkania formacyjne przy parafii oraz rekolekcje wakacyjne. Chcemy docierać do młodzieży i dzieci.

ks. Marian
 

Zapraszamy na spotkania w każdą sobotę o godz. 1500 w naszej salce. Natomiast na czas ferii zimowych, w dniach od poniedziałku (1 lutego) do piątku (5 lutego) w godz. 10-14 zapraszamy na spotkania przy parafii, by atrakcyjnie i kreatywnie spędzać czas na modlitwie i wspólnej zabawie. W programie: konkursy, ciekawe prezentacje oraz możliwość wspólnego wyjścia (w zależności od warunków pogodowych) na lodowisko, do kina oraz... niespodzianka. Prosimy o punktualne gromadzenie się o godz. 1000. Spotkania zakończymy Eucharystią i
uroczystym posiłkiem w sobotę, 6 lutego, o godz. 1500.

Ruch Światło-Życie
do góry