POZNAJ ŻYCIE KS. JÓZEFA ROKOSZNEGO

  

W naszej parafialnej księgarni jest do nabycia książka o życiu księdza Józefa Rokosznego. Napisałem tę pozycję, gdyż bardzo zainteresowała mnie osobowość ks. Józefa. Publikacja ukazuje sylwetkę tego niezwykłego kapłana w świetle jego listów i wspomnień o nim. Czytając książkę poznajemy jego postawę jako człowieka, kapłana, kolegi.

Lata życia Józefa Rokosznego (1870-1931) przypadają na burzliwe czasy, które dotknęły Polskę. Zabory, I wojna światowa i odzyskanie niepodległości niewątpliwie miały wpływ na życie przyszłego księdza. Został wychowany w rodzinie o wartościach patriotycznych i to wychowanie towarzyszyło Rokosznemu przez całe życie. Podczas pracy w naszym mieście, pełnił szereg funkcji, m.in. pracował jako Dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu oraz organizował Archiwum Państwowe w Radomiu; był proboszczem w kościele, gdzie dzisiaj pracują ojcowie bernardyni. Był szanowanym kapłanem, bliskim współpracownikiem biskupów sandomierskich. Zmarł przed swoją nominacją biskupią.

Dzisiaj postać Józefa Rokosznego, niezaprzeczalnie wybitna, nie jest powszechnie znana. Wprawdzie zainteresowanie jego osobą rośnie, jednak nie doczekał się pomników, ulic, zaszczytów. Nie jest znany wśród mieszkańców Radomia i Sandomierza, dla których tyle uczynił. Imponuje jednak jego życiorys i mam nadzieję, że książka, która jest do nabycia w naszej księgarni, przybliży Czytelnikom jego wielką inteligencję i osobowość człowieka dobrego, kochającego, pracującego na wielu płaszczyznach.

Bernard Pająk
do góry